مادران شیرده از خوردن سیر غافل نشوند

 معجون سفید رنگی که خداوند برای نوزاد، در بدن مادر قرار می دهد، فواید زیادی برای او دارد. این مایع مقوی باعث می شود که بدنی نیرومند و قوی برای شیرخوار به وجود بیاید و باعث می شود که اعضای بدن او تقویت گردد. حتی در صورتی که مادر شیر کمی داشته باشد، مک زدن شیر مادر باعث می شود که بسیاری از بیماری ها از وی دور شود.

تغذیه با شیر مادر موجب تقویت اعضا اصلی بدن, فربهی و تنومندی شیرخوار می‌شود مکیدن سینه مادر حتی اگر شیر نداشته باشد، بسیاری از بیماریها را از کودک دور می‌کند

یک کارشناس طب سنتی با تشریح مزایای تغذیه نوزاد با شیر مادر از دیدگاه طب سنتی گفت: تغذیه با شیر مادر موجب تقویت اعضا اصلی بدن, فربهی و تنومندی شیرخوار می‌شود؛ مکیدن سینه مادر حتی اگر شیر نداشته باشد، بسیاری از بیماریها را از کودک دور می‌کند.
سید جواد علوی درباره مزایای تغذیه نوزاد با شیر مادر(Breastfeeding) در دیدگاه طب ایرانی اظهار کرد: بهترین شیر برای نوزاد از دیدگاه طب سنتی، شیر مادر است.

وی افزود: تغذیه با شیر مادر ضامن سلامتی مادر و کودک اس؛ حکیم ارزانی در کتاب مفرح القلوب آورده است که به تجربه ثابت شده که مکیدن سینه مادر حتی اگر شیر نداشته باشد، بسیاری از بیماریها را از کودک دور می‌کند.

این کارشناس طب سنتی(Traditional medicine) تصریح کرد: در متون طب سنتی ایرانی اشاره شده که تغذیه با شیر مادر موجب تقویت اعضا اصلی بدن, فربهی و تنومندی شیرخوار می‌شود همچنین ذکر شده که اگر مادر بیمار باشد یا به هر دلیل شیر مادر قابلیت استفاده برای شیرخوار را نداشته باشد مانند مصرف دارو توسط مادر و…، شیر دایه بهترین جایگزین محسوب می‌شود.

علوی متذکر شد: البته به دلیل اهمیت این امر، برای انتخاب دایه به شرایط اختصاصی اشاره شده است, در اهمیت شیر مادر اینگونه بیان شده که شیر مادر برای طفل مشابه مایه است برای شیر و شیر مادر باعث انعقاد و شکلگیری اجزای اصلی و اعضای بدن طفل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: لذا در صورتی که مادر شیرده غذاهای مقوی و حافظ صحت استفاده کند، مزاج طفل از ابتدا با قوت مطلوب شکل می‌گیرد و این امر در حفظ سلامتی کودک اصل اساسی است

شفا آنلاین