ناشنوایی یکی از بدترین عارضه های گوش است که بیمار از شنیدن خیلی صداهای زیبا محروم می شود. برای درمان ناشنوایی چه راهکار هایی می شناسید؟ آیا می توان به غیر از جراحی این بیماری را حل کرد؟ در بیمارستان کودکان بوستون ، محققان توانستند موش های ناشنوا را با کمک مهندسی ژنتیک، درمان کنند.

بعد از این درمان موش‌های ناشنوا توانسته‌اند صدایی در حد 25 دسیبل یعنی یک نجوای آرام را بشنوند. مهندسی ژنتیک روشی است که در آن با کمک دستکاری در ژن‌ها تغییراتی در کارکرد سلول‌ها ایجاد می‌شود. معمول‌ترین روش مهندسی ژنتیک استفاده از ویروس‌های تغییر شکل یافته است.

مهندسین پزشکی ژن مورد نیاز فرد را روی ویروس سوار کرده و ویروس را به درون بدن فرد می‌فرستند. ویروس به درون سلول‌های بدن رفته و ژن مورد نظر را به هسته سلول‌ها وارد می‌کند. ژن جدید شروع به فعالیت کرده و با ساختن پروتئین جدید موجب می‌شود سلول توانایی جدیدی را بدست آورد.

در این روش محققین روی موش‌هایی آزمایش کردند که بر اثر نوعی جهش ژنتیکی دچار نوعی بیماری به نام آشر Usher شدند. در این بیماری بر اثر اختلال در کارکرد یک ژن مخصوص نوعی پروتئین به نام هارمونین harmoni- ساخته نمی‌شود که در نتیجه آن سلول‌های مویی hair cells موجود در بخش حلزونی گوش دچار اختلال کارکرد می‌شوند.

وظیفه این سلول‌ها لرزیدن به هنگام برخورد امواج صوتی وارد شده به گوش و تبدیل این لرزش به سیگنال‌های الکتریکی است که از طریق عصب شنوایی به مغز منتقل می‌شود.محققین در روش خود موفق شدند تا ژن سالم را از طریق نوعی ویروس به نام Anc80 وارد قسمت حلزونی گوش داخلی موش‌های ناشنوا کرده و در نتیجه روند توضیح داده شده در قبل را تصحیح کردند. نتیجه آن موش‌هایی شنوا بود. محققین در صدد بررسی نتایج درمان جدید در حیوانات بزرگتر و در نهایت انسان هستند.

سپید آنلاین