مهندسان دانشگاه مک مستر ابزاری کوچک ابداع کرده اند که می تواند به صورت خودکار و مشابه یک خط مونتاژ کارخانه داروها یا پروتئینها را به داخل سلول تزریق کند.

به گفته محققان این ابزار توانایی آن را دارد تا تولید دارو و مهندسی ژنتیکی را ارتقا داده و منجر به ارائه شیوه ای برای کنترل دقیقتر تکنیک باروری مصنوعی شود در عین حال می تواند شیوه های انتقال دارو را به شیوه ای قابل اطمینان، قابل کنترل، کم هزینه و قابل دسترس تبدیل کند.

در آزمایشی که بر روی جنین ماهی های “زبرا” انجام گرفت، این ابزار توانست با موفقیت 80 درصدی رنگ آبی را به داخل سلولهای جنین تزریق کند. بخش تزریق کننده ابزار در ابعاد میکرو بر روی یک تراشه سیلیکونی چاپ شده است و با کمک میکرو سوزنی در ابعاد 10 میکرومتر مایع را به داخل سلولی که با نیروی مکش ثابت نگاه داشته شده است تزریق می کند.

میزان مایع تزریق شده و بخشی از سلول که سوزن به آن وارد می شود، به صورت الکترونیکی قابل کنترل هستند و به این شکل نیاز برای کنترل میکروسکوپی فرایند از بین خواهد رفت در عین حال قالب این میکرو تزریق کننده امکان استفاده از سوزنهایی به قطر 0.1 میکرومتر را نیز به وجود خواهد آورد.

بر اساس گزارش سی بی سی، محققان معتقدند سرعت بالا و هزینه کم این ابزار می تواند صنایع تولید دارو و مهندسی ژنتیک را سرعت بخشد و در عین حال تکنیک باروری مصنوعی را سریعتر و دقیقتر سازد.