می توان گفت که تفکر عمومی بر این باور است که زنان همیشه تنها تر از مردان هستند و به همین دلیل روحیه افسرده تری دارند و بیشتر مورد ظلم واقع واقع می شوند اما در حقیقت چنین نیست! تحقیقات اخیر دانشمندان چنین نشان می دهد که مردان نسبت به زنان تنها تر هستند و از این حیث آسیب های مختلفی آنها را تهدید می کند. با دکتر سلام همراه باشید.

در واقع، این مردان هستند که بیشتر از زنان احساس تنهایی می‌کنند. تصور تنهایی بیشتر زنان از مردان به این خاطر است که تعداد دوستان مردان از زنان اغلب بیشتر است؛ ولی مسئله اصلی روابط دوستانه در دوران میانسالی است.
بر اساس تحقیقات انجام شده، مردان از سن ۲۶ تا ۳۸ سالگی شلوغ ترین دوره زندگی خود را تجربه می‌کنند. در گروه‌های دوستی بسیاری عضو هستند و افراد قابل توجهی پیرامون خود دارند؛ اما با گذشت زمان و افزایش سن تعداد معدودی از مردان هستند که دوست نزدیک دارند. به عبارت دیگر، بازنشستگی و مرگ نزدیکان در نهایت منجر به تنهایی بیشتر مردان می‌شود.
بنابر آخرین یافته های به دست آمده، ۱۸ درصد از مردان به دلیل دوری از دوستان و خانواده احساس تنهایی می‌کنند؛ ۱۷ درصد به دلیل بیکاری، از دست دادن اعضای خانواده؛ ۲۵ درصد هم به خاطر بازنشستگی این احساس به سراغشان می‌آید. گروه آخر مردان ۶۵ تا ۶۹ سال را شامل می شود. این آمار نشان می‌دهد: توانایی دوست یابی و حفظ ارتباطات میان فردی مردان به مرور زمان کاهش می‌یابد.
به گفته روان شناسان: تنها راه عبور از این تنها افزایش قابلیت‌های ارتباطی و حفظ پیوندهای انسانی به ویژه در دوران میانسالی است. بنابراین، به پدر، عمو یا هر مرد میانسالی که در نزدیکی شما است بیشتر توجه کنید؛ زیرا بدون تردید او بیش از دیگران درون خود احساس تنهایی می‌کند

منبع: راهنمای سفر من