4805_orig

همانطوریکه میدانیم مبتلایان به پارکینسون دجار لرزش دست هستند شرکت لیفت لبز برای حل مشکل آنها در هنگام غذا خوردن قاشقی درست کرده است که دیگر غذا نمی ریزد

چقدر خوب میشد اگر اشخاص مبتلا به لرزش دست و پارکینسون قادر می شدند بدون اینکه از ریختن غذا از قاشق شرمنده شوند از آن استفاده کنند. شرکتی به اسم Lift Labs این کار را انجام داده است. اکنون مبتلایان به بیماری پارکینسون و دیگر انواع لرزش دست میتوانند از غذا خوردنشان لذت ببرند.

این قاشق که به آن Liftware میگویند میتواند حرکات لرزشی دست را خنثی کند و به قاشق ثباتی دهد تا فرد بیمار بتواند از آن راحت تر استفاده کند.

در درون دسته این قاشق مدار الکترونیکی وجود دارد که میتواند نوع لرزش را حس کرده و حرکاتی را در جهت خلاف آن انجام دهد تا شدت لرزش کاهش یابد. از این دسته میتوان برای استفاده از چنگال و قاشق هم استفاده کرد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir