آشنایی با دستگاه های انرژی در بدن انسان

 

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

دستگاه های انرژی در بدن انسان به سه دسته تقسیم می شوند که هر یک به طریقی در بدن انسان تولید انرژی می کنند و به بازسازی انرژی یا همان ATP کمک می کنند. در این بخش از مجله پزشکی دکتر سلام، شما را با این دستگاه های انرژی آشنا می کنیم.  

دستگاه های انرژی :

  • 1. دستگاه فسفازن PC)ATP )
  • 2. دستگاه گلیکولتیک (اسیدلاکتیک)
  • 3. دستگاه هوازی

 

دستگاه فسفاژن:

  • ساده ترین دستگاه انرژی بدن دستگاه فسفاژن یا ATP-PC است. علاوه برATP ،سلولها ملکول فسفات پرانرژی دیگری نیز دارند که انرژی را ذ خیره می کند. این مولکول، کراتین فسفات یا PC نامیده می شود.

 

دستگاه اسیدلاکتیک:

روش دیگرتولید ATP تولید انرژی از تجزیه مواد قندی یعنی گلوکز و گلیکوژن است. این دستگاه به (گلیکولیتیک) نیز موسوم است .

 

دستگاه هوازی:

  • دستگاه پایانی تولیدانرژی سلولی دستگاه هوازی است. دستگاه هوازی بسیار پیچیده تر از دستگاه های دیگراست. در این دستگاه انرژیATP دراندامک های ویژه سلول، موسوم به میتوکندری تولید می شود.
  • در دو دستگاه فسفاژن و اسیدلاکتیک انرژی ATP در سیتوپلاسم سلولی تولید می شود. درحالی که در دستگاه هوازی ATP  دراندامک های ویژه سلول موسوم به میتوکندری تولید می شود.
  • در دستگاه هوازی ATP از اکسیداسیون دو منبع یعنی مواد قندی و چربی ها تولید می شود و به ندرت برای تولید انرژی از مواد پروتئینی استفاده میکند. مگر ذخایر این دو منبع تمام شده باشد.

 

این مطلب توسط آقای بهزاد زیبائی – کارشناس ارشد تربیت بدنی تهیه شده و برای مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده است. استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.