4807_orig

معالجه فشار خون بالا بطور معمول  استفاده از دارو است اما این کار بعضی وقتها  خوب جواب نمیدهد و یا گاهی بیمار بعد از زمانی نسبت به دارو عادت پیدا میکند. اینک پژوهشگران در دانشگاه فرایبورگ آلمان ابزارجدیدی اختراع کرده اند که توانسته است فشار خون را از شیوه دیگری کاهش دهد.

عملکرد این دستگاه بر اساس تحریک عصب واگ است. این عصب در شکم قرار دارد و با ارسال علائم الکتریکی به مغز میتواند فشار خون را کنترل کند. دستگاه ابداعی در کنار عصب واگ قرار گرفته و از طریق الکترود های خود تحریکات الکتریکی به عصب واگ اعمال میکند و از این طریق کنترل آنرا به دست گرفته و به طور غیر مستقیم به مغز دستور میدهد تا فشار خون را کم کند.

عصب واگ بغیر از کنترل فشار خون بر روی عملکرد دستگاه گوارش هم تاثیر فراوانی دارد. تحریک نامناسب این عصب میتواند موجب مشکلاتی در عملکرد گوارشی شود ولی این دستگاه میتواند فیبرهای عصبی خاصی را که در عصب واگ هستند و فقط فشار خون را کنترل میکنند پیدا کرده و تنها آنها را تحریک کنند.

این دستگاه توانسته است در موش ها فشار خون را تا 30 درصد کاهش دهد ولی استفاده از آن در انسان فعلا نیاز به تحقیق و توسعه فراوانی دارد.

 

منبع-http://www.iranorthoped.ir