با آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین (Beta2GP1Ab) آشنایی دارید؟ آیا می دانید این آزمایش به چه دلیلی انجام می گیرد؟ این آزمایش برای کمک به تحقیق درباره تشکیل لخته خون نامناسب، کمک به تعیین دلیل سقط جنین مکرر و APS (قسمتی از ارزیابی برای سندرم آنتی فسفولیپید) انجام می گیرد.

زمان آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین

زمانی که در سرخرگ یا سیاهرگ، یک یا چند لخته خون غیرقابل توضیح داشته باشید؛ زمانی که دچار عود مکرر سقط جنین هستید، بخصوص در سه ماهه دوم و سوم بارداری.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین

بله، یک نمونه خون که از ورید بازویتان، گرفته خواهد شد.

 آیا برای آزمایش، آماده سازی خاصی نیاز است؟

خیر

 چه چیزی مورد آزمایش قرار می گیرد؟

آنتی بادی های بتا 2 گلیکوپروتئین، یک آنتی بادی خودکار است که با لخته خون نامناسب همراه است. این آزمایش، برای تشخیص معیارهای طبقه بندی از آنتی بادی های بتا 2 گلیکوپروتئین می باشد.

این آنتی بادی، یکی از آنتی بادی های خودکار اولیه، که در گروه آنتی بادی های فسفولیپید، قرار دارد، می باشد. هدف اشتباه این آنتی بادی ها، پروتئین چربی بدن خود میزبان بوده که در پلاکت ها و خارجی ترین لایه سلول، یافت می شود. به همراه این آزمایش، دستور آزمایش برای سایر آنتی بادی های این گروه مثل: کاردیولیپین و آنتی کواگولات سل جلدی نیز داده خواهد شد.

این گروه از آنتی بادی ها، در فرآیند لخته شدن خون، به روشی که مشخص نیست، مداخله می کنند. افزایش وجود آنها در آزمایش، نشان دهنده ریسک ابتلای فرد، برای پخش لخته خون نامناسب، در سرخرگها و سیاهرگ هاست. آنتی بادی های این گروه، در افرادی با اختلال خودایمنی به نام سندرم آنتی فسفولیپید و یا APS، به همراه لخته خون و نیز تعداد کم پلاکت ها، بطور مکرر دیده شده است و یا با عوارض بارداری مانند ” پره اکلامپسی” و عود مکرر سقط جنین، بخصوص در سه ماهه دوم و سوم، دیده شده است. گاهی یک یا بیشتر از آنتی بادی های آنتی فسفولیپید، در دیگر اختلالات خودایمنی مثل لوپوس نیز دیده می شود.

جمع آوری نمونه آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین

یک نمونه خون، از طریق ورید بازو با سوزن نازک گرفته می شود. توجه به این نکته ضروری است که چنانچه شما یا فرد نزدیک به شما که مورد آزمایش قرار می گیرد، دستخوش اضطراب، خجالت و یا مشکل در ادامه دادن آزمایش شده اید بهتر است ابتدا در موارد زیر مطالعه داشته و سپس اقدام به آزمایش کنید:

 • روش مقابله با درد ناشی از تزریق
 • ناراحتی و اضطراب
 • راهنمای آزمایش خون
 • راهنمای کمک به بچه ها برای آزمایشات پزشکی آنها
 • راهنمای کمک به افراد مسن درآزمایشات پزشکی مخصوص به خودشان

مورد دیگری که بهتر است درباره آن اطلاع داشته باشید، آن است که برای جلوگیری از اضطراب و نیز آگاهی بیشتر درباره آزمایش، یک نظر اجمالی به مجموعه در حال پردازش نمونه گیری خون و کشت گلو را نیز داشته باشید.

آیا هیچ آزمایشی برای اطمینان از کیفیت نمونه، لازم است؟

خیر؛ هیچ آزمایش دیگری لازم نیست.

طریقه انجام آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین

آزمایش آنتی بادی های بتا 2 گلیکوپروتئین، به همراه آنتی بادی کاردیولیپین و آنتی کواگولات سل جلدی، برای کمک به تشخیص علل غیرقابل توضیح لخته خون، سقط جنین مکرر، کمک به تشخیص سندرم آنتی فسفولیپید و یا تشخیص آنتی بادی خودکار فردی که دارای یک اختلال خودایمنی دیگر باشد، انجام می گیرد.

آنتی بادی های بتا 2 گلیکوپروتئین، نسبت به دیگر آنتی بادی های گروه آنتی فسفولیپید، کمتر شایع هستند، و ممکن است برای پیگیری و ارائه اطلاعات بیشتر به پزشک سلامت، تجویز شود. گزارش شده است که آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین، مشخص تر ولی دارای حساسیت کمتری است. APS نسبت به آنتی بادی های کاردیولیپین، در مورد تشخیص آزمایشات آزمایشگاهی، می تواند برای تشخیص 3 رده از این آنتی بادی های خودکار، استفاده شوند:

 • IgG
 • IgM
 • IgA

 اگر همه آزمایشات اولیه گروه آنتی فسفولیپیدها برای IgG منفی بوده ولی هنوز درمورد, IgM تردید وجود داشته باشد، APS  IgA، ممکن است تست شود.
برای تشخیص این اختلال، مطابق IgA، حضور رده APS بر طبق بیانیه اجماع بین المللی معیارهای آزمایشگاهی، کامل انجام نمی گیرد. اگر وجود آنتی بادی های بتا 2 گلیکوپروتئین، تشخیص داده شد، همان آزمایش قبلی، حدود 12 هفته بعد و برای تعیین حضور مداوم و یا موقت آنتی بادی، تکرار خواهد شد. اگرفردی با اختلال خودایمنی، در مورد آزمایش آنتی بادی های آنتی فسفولیپید، منفی تشخیص داده شد، ممکن است آزمایش دوباره و در زمان دیگری، برای تعیین اینکه آیا فرد، شروع به تولید آنتی بادی ها کرده یا خیر، تکرار می شود.

زمان صدور دستور انجام آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین

زمانی که شخص علائمی مبنی بر لختگی خون در سرخرگ و یا سیاهرگ داشته باشد، آزمایش ضروری است؛ این علائم شامل:

 • درد
 • تورم در اندام ها
 • تنگی نفس
 • سردرد

است.

زمانی که زنی دچار سقط جنین مکرر می شود و یا شخصی با نشانه های سندرم APS مراجعه کند نیز انجام می گیرد.

نشانه های سندرم APS 

 • سردرد مداوم
 • سکته
 • بارداری با عوارض پره اکلامپسی
 • درد قفسه سینه
 • تنگی نفس
 • تغییرات در صحبت کردن
 • تغییرات شناختی
 • تشنج
 • ازدست دادن حافظه

معنی نتایج تست آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین

جواب آزمایش مثبت برای آنتی بادی گلیکوپروتئین، ممکن است نشان دهد که فرد APS  دارد. معیارهای تشخیص فعلی برای این سندرم نیز، هم بر اساس یافته های بالینی و هم حضور مداوم یک یا بیشتر از آنتی بادی های آنتی فسفولیپید، می باشد. اگر در تشخیص اولیه آزمایش بتا 2 گلیکوپروتئین، سطح آنتی بادی بالا باشد و سپس دوباره 12 هفته بعد، در شخص علائمی از سندرم موجود باشد، پس مشخص است که فرد مبتلاست. این مسئله بخصوص، زمانی درست است که سایر آنتی بادی های آنتی فسفولیپید نیز تشخیص داده شوند.

اگر فردی در مورد آنتی بادی های آنتی فسفولیپید، مثبت بوده و علائمی را از خود نشان دهد، این فرد نیز مبتلا به سندرم است. اگر در آزمایش ، یک ضعف نسبی مثبت برای آنتی بادی های بتا 2 گلیکوپروتئین از یک طرف، و یک ضعف نسبی مثبت یا منفی برای دیگر آنتی بادی های گروه آنتی فسفولیپید، موجود باشد، ممکن است ازدیاد آنتی بادی ها، ناشی از شرایط دیگری به غیر از سندرم باشد. چنانچه آزمایش بعدی منفی باشد، پس آنتی بادی حضور موقت داشته است، که این مسئله ممکن است در عفونت حاد دیده شود.

یک نتیجه مثبت در مورد وجود آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین به تنهایی، دلیل تشخیص سندرم نیست؛ البته نتیجه منفی نیز، دلیل بر رد آنتی بادی آنتی فسفولیپید نخواهد بود. آنها تنها، نشان دهنده حضور و یا عدم حضور آنتی بادی در زمان آزمایش هستند. شاید این مسئله دلیل مناسبی برای این باشد که ” چرا برای تشخیص سندرم APS ، همزمان با نشانه های بالینی ، باید حداقل دو آزمایش مثبت از آنتی بادی آنتی فسفولیپید در حداقل دو هفته جدا از هم، انجام گیرد”.
چنانچه فردی با یک اختلال خودایمنی دیگری مثل لوپوس، آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین داشته باشد، این ممکن است نشان دهنده ریسک بالای فرد، برای ابتلا به لخته شدن خون در عروق خونی وی باشد.

مواردی که باید بدانید

وجود یک یا چند آنتی بادی آنتی فسفولیپید، ممکن است با گوناگونی اختلال خودایمنی، همراه باشد. یک فرد ممکن است همچنین،اختلالات خودایمنی دیگری نیز داشته باشد، مثل لوپوس و APS بطور همزمان.

سوالات مرسوم در مورد آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین

– آیا همه افراد باید این آزمایش را انجام دهند؟

خیر. این آزمایش برای غربالگری جمعیت عمومی در نظر گرفته نشده است؛ بیشتر مردم هرگز احتیاج به انجام این آزمایش نخواهند داشت.

– آیا این آزمایش میتواند در مطب پزشک نیز، انجام گیرد؟

خیر. این آزمایش نیاز به تجهیزات تخصصی دارد و باید در آزمایشگاه انجام پذیرد.

– اگر من در آزمایش خون خود، این آنتی بادی را داشته باشم، باید منتظر لخته خون باشم؟

لزوما خیر. آنتی بادی ها نشان دهنده عوامل خطر هستند، اما نمیتوان پیش بینی کرد که شخصی دچار تکرار لخته خون خواهدشد یا خیر. و اگر فردی دارای لخته خون هم باشد، اطلاعات ارائه شده از وجود آنتی بادی ها، نمیتواند تکرار و یا شدت لخته های خون را پیش بینی کند.

– آیا باید با پزشک دیگری نیز، درباره اینکه من آنتی بادی های آنتی فسفولیپید دارم، صحبت کنم؟

بله . این قسمت در تاریخچه پزشکی شما، بسیار مهم است. پزشک شما به این اطلاعات نیاز دارد؛ حتی اگر شما نشانه ها را نداشته باشید. چون این کار، به منظور طراحی هر روش و یا طراحی درمان پزشکی درباره عوامل خطر این بیماری می باشد.

آزمون های مرتبط با این آزمایش:

 • آنتی بادی های کاردیولیپین
 • آنتی کواگولات سل جلدی (لوپوس)
 • آنتی بادی فسفولیپید
 • آنتی بادی های فسفاتیدیسرین
 • آنتی بادی های ضد پروترومبین

برگردان: سیما آزادفلاح

بازنویسی: فرزانه پاشایی

هر گونه کپی برداری با نام دکتر سلام مجاز است