بسياری از افراديی كه دچار حملات صرع هستند، اگر حملاتشان با دارو مهار شده و شرايطی را رعايت كنند كه در پزشكی تحت عنوان شرايط فارماكوكنتيك گفته می شود، برای روزه گرفتن مشكلی ندارند. اين شرايط شامل رعايت دو مورد است كه در واقع هر فرد صرعی بايد رعايت كند:

1) بی خوابی

– به طور كلی گفته می شود كه بی خوابی برای همه بيماران صرعی يك آفت است.

2) استفاده مرتب بيمار صرعی از دارو های خود

– بسياری از اين دارو ها نيمه عمر طولانی دارند و مصرف آنها يك بار در روز كافی است. بنابراين در شرايطی كه حملات صرعی بيمار كاملاً مهار شده، فرد بی خوابی نداشته باشد و در صورت انجام فعاليت، استراحت كافی داشته باشد و داروهايش را به موقع مصرف كند، می تواند روزه بگيرد. از نظر سن و جنس محدوديتی برای روزه داری بيماران صرعی نيست. خانم ها در زمان عادت ماهيانه از روزه داری معاف هستند و بنابراين مشكلی برايشان پيش نمی آيد.

– همچنين برخی از حملات صرع است كه در زمان عادت ماهيانه ايجاد می شود. كه به آنها صرع های كاتامنيال می گويند. اين دسته از صرع ها را می توان با نظر متخصصين با داروهای هورمونی درمان كرد و مصرف داروی ضد صرع ضرورت ندارد. بنابراين، برای اين افراد روزه داری مشكلی پيش نمی آورد. اگر در فردی حملات صرع مهار شده باشد، می تواند روزه بگيرد.

مطلب مرتبط: عادات غذایی غلط در ماه مبارك رمضان

– مهار شدن حملات متفاوت با درمان كامل است؛ مثلاً، يك بيمار دو تا سه سال حمله صرع نداشته باشد، خواب او كافی باشد، و شرايط استرس زا هم به او دست ندهد، می توان گفت حملاتش مهار شده است. البته بايد توجه داشت كه روزه داری می تواند شرايط استرس زا ايجاد كند و باعث تشديد حملات صرع شود، ولی استرس به تنهايی نمی تواند مانعی برای روزه گرفتن باشد.

تهیه و تنظیم: ساناز مطلبی خامنه کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

منبع: دکتر سلام