توقف رشد ذهنی در افرادی با سن بالا دلایلی دارد. آیا فکر میکنید هرکسی مطابق سن و سالش ، فکر و عمل  میکند؟  این که کسی به سمت میانسالی و یا پیری برود، به معنی این نیست که از لحاظ ذهنی و فردی نیز، رشد کرده است. بسیار آسان است که فردی ترجیح بدهد کارها را همانطور که قبلا انجام میداده است، هنوز هم ادامه دهد.

توقف رشد ذهنی با وجود سن بالا

گاهی زمانی که فردی محبور به تجربه روش جدیدی برای انجام کارهای قدیمش می شود، ممکن است دچار یک استرس غیرضروری شود. برای مثال: کارگری که ازیک راه همیشگی و مطمئن کارها را انجام میداده، چنانچه با پیشنهاد انجام کارازطریقی دیگر مواجه شود، ممکن است دچار خشم و عصبانیت شود.

در اینجا چند نشانه کلیدی برای درک و تشخیص اینکه آیا شما نیز در چیزهای کوچکی در مورد انجام کارهایتان به اصطلاح در منطقه راحت و امن خود گیرکرده اید یا نه، وجود دارد. شما میتوانید از این نشانه ها برای یافتن دیگر افراد تثبیت شده در منطقه راحت خودشان، استفاده کنید:

1-اعتماد به تجربیات خود بیشتر از دیگران

آیا فردی را میشناسید که به دلیل تجربیات موفق گذشته، هنوزازهمان روش استفاده کرده و در نتیجه ازراه حل های بالقوه معقول چشم پوشی کند؟ البته این فکربسیار خوبی است که روی تجربیات گذشته درنگ  کرده و درسهایی از آنها یاد بگیریم؛ اما این قسمت هم مهم است که بدانیم: ” جهان بطور مداوم در حال تغییر است” و اگر روشی درگذشته خوب جواب میداده، دلیل نمیشود که برای زمان حال نیز قابل اجرا باشد. برای مثال، کارگری که برای بازاریابی و فروش، چند دهه کارو فعالیت می کرده است، ممکن است از ظرفیت بازاریابی دیجیتالی چشم پوشی کرده و به قولی هنوز روی روش های مبتنی برچاپ در مدارس قدیمی، گیر کرده باشد. این کار شاید حتی باعث خسارت به شرکت نیز بشود.

2- اهمیت بهره وری کار و چشم پوشی از اثربخشی کار

افراد مسن تری که در منطقه راحت خودشان گیر کرده اند، ممکن است در انجام کارها به جای اینکه نتیجه را مد نظر داشته باشند،  سرعت را در نظر بگیرند. برای مثال ، آنها ممکن است در لیست انجام کار، به جای در نظر داشتن بهترین توانایی انجام کار، فقط روی عبور از وظایف تمرکز کنند. این افراد همچنین در برابر پیشنهادات دیگر افراد مقاومت میکنند؛ چون باید با توجه به کار بخصوصی، روشی را انتخاب کنند  که دارای بیشترین استاندارد باشد. ازطرفی چون عمل به این روش، مستلزم تغییرات قابل توجهی در روش معمول این افراد است، آنها در برابر انجام این روش مقاومت میکنند.

3- علاقه مند به انجام کارهای خود بصورت تکراری و عملیاتی

برای افرادی که در منطقه امن خود گیرکرده اند، انجام کارها به صورت عملیاتی و تکراری، چون نیاز کمتری به خلاقیت دارد، بیشترجذاب است. این در مقایسه با کارهایی است که برای انجام آنها نیاز به نوآوری مشاهده میشود.

برای نمونه، این افراد ممکن است کارهایی نظیر پاکسازی و پیگیری حسابهای اصلی را به کمک به طرح کلی اهداف پروژه های جدید و هیجان انگیز ترجیح دهند. انجام اینگونه کارها به آنها احساس امنیت زیادی می دهد. در عمل” تکرار وظایف هر روزه” ، این افراد برای خودشان یک خیال باطل درست میکنند که در آن، هیچ چیز غیرمنتظره ای آنها را غافلگیر نمیکند. این کار میتواند احساس اضطراب را در آنها به حداقل برساند.

4- تمایل به قضاوت دیگران به جای تمرکز بر پیشرفت خود

یکی از کلیدهای اساسی برای رشد شخصی، توانایی در کانال انرژی فردی نسبت به اصلاح خود، به جای قضاوت در مورد کارهای دیگران است.

افرادی که تمایل دارند تا فراتر از منطقه راحت خود حرکت کنند، بخوبی میدانند که تنها راه برای بهترکردن خودشان، این است که نسبت به میزان نقاط قوت و نقاط ضعف خود صادق باشند.

افرادی که بطور کلی نسبت به تغییرات مقاوم هستند، چشم اندازی از خودآزمایی ترسناک دارند. آنها اغلب به جای اینکه به خود بپردازند، زمان زیادی را در جستجوی نقاط ضعف دیگران و انتشار قضاوت منفی خود می گذرانند. برای نمونه، اگر یکی از همکارانشان تلاش کند تا روشی جدید برای کار روی مشکلی را بیازماید که ممکن است بلافاصله جواب ندهد، در عوض اینکه این همکار را برای تلاش در نوآوری تحسین کنند، در مورد وی قضاوت میکنند.

نتیجه گیری:

دانستن نشانه هایی از افرادی که در منطقه امن خود گیر کرده اند، میتواند هم به شما و هم به دیگران ، برای ادامه رشد فردی در همه حالت های زندگی کمک کند. گاهی اوقات درجاتی از خودآگاهی وجود دارد که نیاز به برگشت روی کارها و تکرار آنها از راههای تازه ای از تفکر و درست رفتارکردن دارد.

بیشتر بدانید:  ذهن آگاهی یا mindfulness

برگردان: سیما آزادفلاح

بازنویسی: فرزانه پاشایی

هر گونه کپی برداری با نام دکتر سلام مجاز است