escaner cheshmi

اختراع یک ابزار اسکن  چشمی جدید متحرک قادر  به کاهش ریسک نابینایی درمیلیونها شخص مبتلا به دیابت کمک کند.

رتینوپاتی یک عارضه ی درازمدت و شایع بیماری دیابت است که علت اصلی نابینایی و مسئول دو میلیون مورد نابینایی قابل پیشگیری در سراسر جهان است.

 برای کمک به تشخیص مراحل اولیه ی رتینوپاتی و در نتیجه پیشگیری از بروز بیماری خطرناکی که سبب نابینایی می شود، محققین اسکاتلندی اولین دوربین قابل حمل با وضوح بالا را ابداع کردند. این ابزار دقیق دستی توسط شرکت Epipoleساخته شد، این ابزار قادر است علایم هشدار دهنده ی رتینوپاتی مانند لخته شدن خون در ته چشم را شناسایی  کند. این دستگاه جایگزین عملی تر و مقرون  به صرفه ای برای دوربین ها ی موجود  برای اسکن شبکیه  است که هزینه ی بسیار بالایی حدود  400 هزار پوند را برای هر دستگاه دربردارد.

دکتر Craig Robertsonمدیر اجرایی و بنیان گذار Epipoleاختراع و حق انحصاری این دوربین و نرم افزار آنرا برای  این شرکت ثبت کرد. این  دوربین  و نرم افزار آن کمتر از 1000  پوند هزینه  دارد.

 دکتر Robertsonاعتقاد دارد این دستگاه در تشخیص رتینوپاتی بخصوص در کشورهای درحال توسعه مانند هند انقلابی ایجاد خواهد کرد.

 او می افزاید: در انگلستان ما  بسیار خوش شانس هستیم که مراقبت بهداشتی استاندارد طلایی داریم اما در کشورهای کمتر توسعه  یافته این یک مسئله  بزرگ است، رتینوپاتی یکی از بدترین عوارض  دیابت است که منجر به نابینایی می شود  در حالیکه  براحتی  با  تشخیص در مراحل اولیه و مداخلات  لازم  می توان از آن جلوگیری کرد. درحال حاضر هدف دانشمندان در طی 3 سال آینده  کار بروی تبدیل ایده  به واقعیت هستند که قطعاً با سرمایه گذاری 400 هزار پوندی Lancasterبه انجام خواهد رسید.

منبع-http://diabetestma.org