به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام;
دانشمندان MIT با هدف مبارزه با سرطان توانستند از ترکیب داروی رایج ضد سرطان و یک ترکیب دیگر مولکول جدیدی را ایجاد کنند که می تواند به روشی انتخابی خصوصیات میتوکندریهای سلولهای سرطانی را تغییر دهد.

سیسپلاتین داروی رایجی است که در درمان سرطان مورد استفاده قرار می گیرد.

اکنون گروهی از محققان MIT یک ترکیب جدید از پلاتین را با عنوان “میتاپلاتین” توسعه داده اند که از ترکیب این دارو و یک ترکیب دیگر به نام “دی کلرو استات” (DCA) به وجود آمده است.

این مولکول جدید قادر است به روشی انتخابی خصوصیات میتوکندریها را در سلولهای سرطانی تغییر دهد. به این ترتیب می توان متابولیسم گلوکز در این سلولها را نسبت به سلولهای نرمال تغییر داد و سلول سرطانی را نابود کرد.

محققان اظهار داشتند: “این عملکرد انتخابی میتاپلاتین می تواند در یک کشت سلولی که در آن سلولهای فیبروبلاست نرمال نیز حضور دارد سلولهای سرطانی را انتخاب کرده و با تغییر متابولیسم کلوگز این سلولها آنها را نابود کند. میتاپلاتین بسیار موثرتر از سیسپلاتین عمل می کند.”

براساس گزارش Platinum today، میتاپلاتین به روشی طراحی شده است که به محض ورود به یک سلول، سیسپلاتین و دو واحد DCA را برای کاهش واکنش سلولی آزاد می کند. به این ترتیب DNA هسته ای مورد حمله سیسپلاتین قرار می گیرد و DCA نیز به میتوکندریها هجوم می برد. DCA فاکتورهایی را آزاد می کند که منجر به مرگ سلولی توسط میتوکندریها می شوند. با افزایش تواناییهای سیسپلاتین، سلولهای سرطانی نیز نابود می شوند.