به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام;
دانشمند‌ان موفق به ساخت گلبول‌هاي قرمز مصنوعي شده‌اند كه كاملا شبيه به گلبول‌هاي قرمز طبيعي خون هستند و مي‌توانند اكسيژن و دارو و موادي ديگر را حمل كنند.

دانشمند‌ان در دانشگاه كاليفرنيا با همكاري دانشمند‌ان دانشگاه ميشيگان ذرات مصنوعي را توليد كرده‌اند كه به لحاظ ويژگي‌ها و عملكردهاي اصلي بسيار شبيه به گلبول‌هاي طبيعي خون هستند.

از جمله ويژگي‌هاي مشابه، نرمي، انعطاف پذيري و توان حمل اكسيژن است.

عملكرد اوليه گلبول‌هاي قرمز طبيعي حمل اكسيژن است و اين گلبول‌هاي مصنوعي نيز اين كار را به خوبي انجام مي‌دهند و ظرفيت پيوند با اكسيژن خود را پس از يك هفته تا 90 درصد حفظ مي‌كنند، اما گلبول‌هاي مصنوعي در عين حال مي‌توانند به شيوه‌اي مؤثر داروهاي شفابخش را با رها سازي كنترل شده به بافت‌هاي مورد نظر تحويل دهند و نيز موادي را براي افزايش وضوح در تصويربرداري‌هاي پزشكي حمل كنند.