سوال ( آقای علی): درمورد درد شانه و التهاب تاندونهای شانه به کدام متخصص مراجعه کنیم ؟

جواب: خوشبختانه ایران عزیزمان دارای متخصصین بسیار برجسته و باسوادی است که در اکثر شهرها مشغول به درمان هستند. ما نمی توانیم شخص خاصی را به شما معرفی کنیم. از این بابت عذرخواهیم…