پرسش ( آقا یا خانم یگانه): چجوری می توانم آدرس مطب دکتر سلام را پیدا کنم؟ یا شماره تماس با مطب دکتر؟

پاسخ: این وبسایت، مجله ای است پزشکی و نام آن دکتر سلام است نه اینکه پزشکی با فامیلی سلام وجود داشته باشد.