آموزش، قوانین و مقررات بازی هفت سنگ

در این بخش می خواهیم به شما بازی قدیمی هفت سنگ را آموزش بدهیم. بازی هفت سنگ از ایام دور در ایران، یک سرگرمی برای کودکان، جوانان و حتی بزرگسالان بوده است. مجله پزشکی دکتر سلام، آموزش بازی هفت سنگ و قوانین و مقررات هفت سنگ را با هدف یادآوری این ورزش مهیج، تهیه کرده است. امیدواریم دوباره اینگونه بازی ها که جز بازی های پرورشی است طرفداران بیشتری پیدا کند. با شرایط زندگی آپارتمانی، این بازی ها بسیار کمرنگ شده است و به جای این فعالیت های بدنی مفید، بازی های کامپیوتری جایگزین شده است.   

1ـ هر تيم شامل 5 بازيکن (4 نفر اصلي و 1 نفر ذخيره) مي‌باشد.

2ـ مسابقات با توپ ميني‌هندبال شماره 1 و هفت عدد مکعب چوبي به ابعاد 10׳  سانتي‌متر با شماره‌هاي 1 الي 7 که شماره گذاري آن در يک طرف انجام ‌شود و چوب‌ها بايد به ترتيب از پايين به بالا چيده شود.

3ـ لباس بازيکنان متحدالشکل مي‌باشد. شماره پيراهن در وسط پشت 20 سانتي‌متر و در وسط جلو 15 سانتي‌متر و به پهناي 2 سانتي‌متر است.

4ـ هرگونه تصميم‌گيري در موارد پيش‌بيني نشده به عهده کميته فني مسابقات خواهد بود.

شرح بازی

شروع بازي با قرعه‌کشي بوده و برنده قرعه حق انتخاب مدافع يا مهاجم‌بودن را دارد تيم مهاجم به فاصله 7 متر از سنگ‌ها، پشت‌خط‌شروع (خط پرتاب) قرار مي‌گيرد. و تيم مدافع مقابل تيم مهاجم پشت نيم‌دايره مستقر مي‌شوند.

با سوت داور، نفر اول تيم مهاجم از پشت خط پرتاب، توپ را با دست به سمت سنگ‌ها در مدت کمتر از 3 ثانيه پرتاب مي‌نمايد. اگر توپ به سنگ‌ها اصابت نکند نفر بعدي تيم مهاجم پرتاب را انجام مي‌دهد و پس از اينکه سنگ‌ها به زمين ريخته شد بازيکنان مدافع توپ را برداشته و سعي مي‌کنند با پاس‌کاري و حرکت، بازيکنان تيم مهاجم را که قصد چيدن سنگ‌ها را دارند با توپ بزنند. بازيکنی که توپ به او اصابت نمايد از زمين بازي خارج مي‌شود. اگر مدافعين همه بازيکنان مهاجم را با توپ بزنند برنده خواهند شد. اما اگر قبل از اينکه همه بازيکنان تيم مهاجم از بازی خارج شوند بازيکني موفق به چيدن سنگ‌ها شود، آن تيم برنده بازی خواهد بود.

قوانين و مقررات بازی هفت سنگ

1ـ بازي در سه ست و حداکثر زمان در هر ست 5 دقيقه مي‌باشد.

2- تيمي برنده بازي است که برنده دو ست  (گيم) شود.

3ـ زمين بازي 15 נ14 متر (نصف زمين بسکتبال) مي‌باشد.

4ـ در صورتي که بازيکنان مهاجم هيچکدام نتوانند سنگ‌ ها را مورد هدف قرار دهند، تيم مدافع برنده آن ست خواهد بود.

5ـ در صورتي که بازيکن مدافع بيش از 5 ثانيه توپ را در دست خود نگاه دارد خطاي 5 ثانيه اعلام و به بازيکن مهاجم اجازه چيدن يک سنگ را بدون مزاحمت مي‌دهند. (قانون 5 ثانيه)

6ـ بازيکن مهاجم بعد از چيدن سنگ‌ها اگر دست خود را بالا ببرد (قبل از اعلام هفت‌سنگ توسط وی) مدافعين حق زدن وي را ندارند.

7ـ خارج شدن توپ از زمين خطاست و بازيکن مدافع مي‌تواند براي آوردن توپ از زمين خارج شود.

– هر تيم مدافع حق دارد در مدت 20 ثانيه توپ را نگه دارد و در اين زمان اگر پرتابی صورت ندهد خطا محسوب مي‌شود و يک سنگ چيده مي‌شود. (قانون 20 ثانيه)

 

ـ براي هرگونه حادثه غيرقابل پيش‌بيني زمان متوقف مي‌شود.

 

خطاها

ـ لمس خط پرتاب توسط فرد پرتاب کننده خطا بوده، که نوبت پرتاب را از دست می دهد و در صورت ريخته شدن سنگ‌ها، دوباره سنگ‌ها چيده می شوند.

ـ خارج شدن بازيکنان تيم مهاجم با توپ و بدون توپ از زمين بازی خطا بوده و بازيکن خاطي بايد زمين بازي را ترک نمايد.

ـ بازيکنان مدافع نمي‌توانند مانع حرکت افراد مهاجم شوند، آنها مي‌توانند با پاسکاري و حرکت، مهاجمين را با توپ بزنند، در غيراينصورت بازيکن خاطي اخراج مي‌شود.

ـ زدن بازيکنان مهاجم با پرتاب توپ صحيح است. لمس کردن بدن مهاجم با توپ خطاست و بازيکن خاطي بايد زمين بازي را ترک نمايد.

ـ عبور کامل يک پاي مدافع از قوس نيم‌دايره (قوس دفاع) خطا محسوب مي‌شود و يک پرتاب اضافه به تيم مقابل داده مي‌شود (لمس خط خطا نيست).

– لمس بازيکنان مهاجم بايد هنگام پرتاب درنيمه دايره مقابل خط پرتاب باشد.

– حداکثر فاصله خط محيطي با انتهاي فضاي سالن 3 متر مي‌باشد.

در بخش های دیگر مجله پزشکی دکتر سلام، تمامی ورزش های جدید و قدیمی را معرفی کرده و آموزش می دهیم.

این مطلب توسط آقای بهزاد زیبائی، کارشناس ارشد تربیت بدنی تهیه و در مجله پزشکی دکترسلام منتشر شده است.