entekhabe-ghahve-1

قهوه ای که  آسیاب شده  یک نوع نیست اقسام  ریز و درشت دارد که باید اطلاع داشته باشید کدام گونه را برای تهیه  بهترین قهوه انتخاب کنید. اندازه  ریز بودن دانه ها، بستگی به شیوه  که برای دم کردن آن بکار می برید و غلظت خوب قهوه دارد. نکته  مهم دیگر، بو و عطر آن است. در این بخش موارد دیگری را نیز مورد  اندازه قهوه به شما آموزش می دهیم.

entekhabe-ghahve-2

1-پودر قهوه ریز را برای قهوه هایی که باید غلظت و عطر و طعم بیشتری داشته باشند، انتخاب کنید. این نوع پودر قهوه، برای قهوه های قوی مانند اسپرسو خوب است.

2-پودر قهوه درشت را برای قهوه های رقیق تر انتخاب کنید. این نوع پودر قهوه برای دستگاه های قهوه ساز و قهوه فرانسه مناسب است.

entekhabe-ghahve-3

3-طعم قهوه را درنظر بگیرید. قهوه ای با طعم طبیعی یا طعم دار انتخاب کنید. طبیعی یا بدون طعم بودن بودن قهوه، به جنبه های مختلفی، از جمله جایی که قهوه در آن رشد کرده، نوع آب و هوا و غیره بستگی دارد.

entekhabe-ghahve-5

4-مراحل بو دادن قهوه را در نظر بگیرید؛ ۷ مرحله برای بو دادن آن وجود دارد. با توجه به نوع بو دادن -از کم تا زیاد-، دانه های قهوه را به این صورت طبقه بندی می کنند :

ظاهر ویژگی ها
Cinnamon اندکی بو داده شده،
به رنگ دارچینی کم رنگ
طعم دانه، اسیدیته (ترشی) بالا
American به میزان متوسط بو داده شده،
رنگ بلوطی
طعم کاراملی
City به میزان متوسط بو داده شده،
قهوه ای متوسط، سطح آن روغنی نیست
طعم کامل قهوه، اسیدیته (ترشی) متوسط
Full City به میزان متوسط بو داده شده،
قهوه ای تیره متوسط
طعم کامل قهوه، اسیدیته (ترشی) پایین
Vienna زیاد بو داده شده،
قهوه ای تیره، سطح آن کمی روغنی است
طعم کمی تلخ
French زیاد بو داده شده،
قهوه ای خیلی تیره، سطح روغنی
طعم تلخ
Italian زیاد بو داده شده،
تلخ، سیاه، سطح روغنی
طعم دودی
Espresso زیاد بو داده شده،
مخصوص دستگاه های اسپرسو ساز
طعم دودی شیرین
این درجه قطعی بو دادن اسپرسو نیست،
چرا که سبک های گوناگونی برای بو دادن آن
-از Full City گرفته تا Italian- وجود دارد.

نکات و هشدارها

طعم قهوه همچنین می تواند بهترین سبک آسیاب کردن را تعیین کند. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که از فروشنده قهوه بخواهید که در مورد طعم آن، توصیه هایی برایتان داشته باشد.

منبع-http://phow.ir