هوای آلوده، حتی در سطوح پایین نیز خطر مرگ را برای ما به طور جدی افزایش می دهد. برطبق تحقیقات جدید آلودگی هوا میتواند زندگی افراد سالخورده امریکایی را حتی در مناطقی که دارای سطوح آلودگی پایین تر از استانداردهای ایمنی ملی هستند، کوتاه تر سازد. اگر چه ممکن است عوامل دیگری به غیر از آلودگی هوا، مسئول افزایش مرگ و میر در میان سالمندان باشد؛

آلودگی هوا

مطالعه یکی از نویسندگان این تحقیق به نام دکتر فرانسیسکا دومینیچی، پروفسور بیولوژیست دانشگاه هاروارد، نشان دهنده شواهد رسمی مختصری از افزایش ریسک مرگ ناشی از آلودگی هوا در ایالات متحده است.

دکتر دومینیچی میگوید: “اشتباه نکنید، ما باید استانداردهای آلودگی هوا را به جای ضعیف کردن، تقویت کنیم؛ ما نیاز داریم تا کمک هزینه آژانس حفاظت از محیط زیست را افزایش دهیم”. پژوهشگران اقداماتی را در باره اینکه،” آیا سطح آلودگی در نظر گرفته شده قابل قبول فعلی از طرف موسسات، میتواند هنوز هم برای سلامت انسان خطرناک باشد یا خیر”، انجام دادند.

دکتر دومینیچی گفت: شواهد گسترده ای در مورد اثرات مضر الودگی هوا بر سلامت انسان وجود دارد؛ اما آن چیزی که نمیدانیم این نکته است که آیا عوارض مضر آلودگی هوا، برای سطوح زیر استانداردهای ایمنی از طرف آژانس حفاظت محیط زیست، همچنان ادامه دارد یا خیر؟ وی همچنین افزود: هنوز مشخص نیست که کدام دسته از افراد در بین مردم آسیب پذیرتر هستند.

تیم تحقیقی دکتر دومینیچی، سوابق بهداشتی 61 میلیون سالخورده را که تحت پوشش مراقبت های بهداشتی پزشکی بودند، در 48 ایالت در بین سالهای 2012-2000 مورد بررسی قرار دادند. محققان در جستجوی ارتباط بین میزان مرگ و میر و سطوح آلودگی های محلی با تعیین کد پستی آنها بودند. محققان با نگاه کردن به سطوح ذرات ریز که به عنوان PM2.5 شناخته میشود، ارتباطی را بین افزایش آلودگی این ذرات از 10 میکروگرم در متر مربع به 3/7 درصد افزایش در میزان مرگ و میر یافتند. اما این مطالعه ثابت نکرد که آلودگی هوا باعث افزایش خطر مرگ میشود.

با این حال دکتر دومینیچی افزود: ما دریافتیم که حتی افزایش کوچکی از سطوح آلودگی هوا در نواحی که سطح آلاینده ها معمولا پایین است، باعث افزایش ریسک مرگ و میر افراد آن مناطق نیز میشود. محققان همچنین شواهدی را مبنی بر این که مردان، سیاهپوستان و فقرا با خطر بیشتری در مورد مرگ زودرس در نتیجه آلودگی هوا روبرو هستند، یافتند. محققان افزودند: اثر این آلودگی بر سیاه پوستان، سه برابر کل جمعیت مورد مطالعه می باشد.

این گروهها ممکن است نسبت به اثر جمعیت ناشی از شرایط زندگی، رفتارهای ناسالم، دسترسی کمتر به مراقبت های بهداشتی و شاید دریافت مراقبت های بهداشتی بی کیفیت تر، حساس باشند. دکتر دومینیچی افزود: شرایط بهداشتی مثل بیماریهای مزمن نیز میتوانند در آن نقش داشته باشند.

وی افزود: اگر ما بخواهیم سالانه به طور متوسط میزان ذرات PM2.5  را فقط 1 میکروگرم در هر متر مکعب، در سراسر کشور کاهش دهیم، میتوانیم هر ساله 12000 زندگی نجات دهیم؛ در نتیجه کاهش سطح 5 میکروگرم در هر متر مکعب، جان 64000 نفر را درسال نجات می دهد.

این مطالعه در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد. دکتر درازن سردبیر مجله، در یک مقاله نوشت: شواهد، به مقدار زیادی نشان می دهد که ما باید تعهد خود را نسبت به هوای پاک دوبرابر کنیم. دکتر درازن افزود: این تحقیق نشان می دهد که قوانین سختگیرانه تر در مورد آلودگی هوا جان مردم را نجات خواهد داد. اما آیا او فقط برای گروه کر موعظه میکند؟ دکتر درازن می گوید: ما نمیتوانیم تاثیر سیاسی این کار را پیش بینی کنیم؛ ما فقط میتوانیم این واقعیت ها را به گوش مردم برسانیم و توجه آنها را به این موضوع مهم جلب کنیم.

برگردان: سیما آزادفلاح

هرگونه کپی برداری با نام دکتر سلام و لینک دهی مستقیم مجاز است

مقاله های مرتبط:


مقابله با عوارض آلودگی هوا با بروکلی و امگا

با مصرف ویتامین B قلب خود را از خطرات آلودگی هوا حفظ نمایید

کنترل تاثیرات مضر آلودگی هوا با مصرف ویتامین 

محافظت از قلب در برابر مضرات آلودگی هوا با ویتامین