dastgahe-tashanoj

در اشخاص مبتلا به تشنج بویژه  کودکان خطر تشنج در شب و زمانی که  که سایر  اعضای خانواده در خواب هستند بسیار حیاتی است. این تشنج ها قادرند موجب صدمات فیزیکی به شخص شوند. اینک برای کمک به این اشخاص دوربین ویژه ای توسط بنیاد تشنج Epilepsy Foundation ابداع شده که  SAMi  نام دارد

این دستگاه یک دوربین با تعدادی تابشگر مادن قرمز است. ال ای دی های این دستگاه نور مادون قرمز را که با چشم معمولی دیده نمیشود به تخت فرد میتابانند. دوربین هم فرد را در حین خواب تحت نظر میگیرد. حرکات فرد به توسط دوربین دیده میشود و وقتی نوع و شدت و الگوی این حرکات شبیه به تشنج بود دوربین شروع به ضبط تصاویر میکند.

از طرف دیگر دوربین از طریق سیستم وایرلس منزل، با تلفن همراه فرد مراقبت کننده از بیمار اتصال پیدا کرده و به او آلارم میدهد که فرد احیانا دچار تشنج شده است و فیلم او را هم از همان طریق نشان میدهد. به این طریق فرد مراقب میتواند خیلی زود به کمک بیمار برود. از طرف دیگر حرکات مشکوک به تشنج بیمار هم که به توسط دوربین ضبط شده اند بعدا میتوانند مورد بررسی قرار بگیرند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir