shir-madar

 تغذیه کودک با شیر مادر برای مادر و بچه منفعتهای  زیادی دارد. شیر مادر شامل  نوترنیت های موراحتیاج برای بچه است و از طرف دیگر باعث  کاهش خطر مبتلا شدن مادر به سرطان سینه و رحم می شود. ولی  پژوهشهای  جدید بیان میکند ابتلا خانمها به دیابت پیش ازحاملگی و نیز ابتلا آنان به دیابت حاملگی  باعث می گردد احتمال آغاز شیردهی واستمرار آن نسبت به خانمهای غیر دیابتی کاهش یابد.

نتایج این تحقیق درمجله ی Public Health Nutritionمنتشر گردید.

در تحقیقات  پیشین مشخص گردید احتمال ابتلا نوزادان متولد شده از زنان مبتلا به دیابت بارداری بلافاصله پس از تولد  به هیپوگلایسمی بسیار زیاد است، همچنین ابتلا این نوزادان به دیابت نوع 2 و چاقی درمراحل بعدی زندگی نیز بسیار زیاد است، بنظر دانشمندان تغذیه ی نوزاد با شیرمادر می تواند میزان این خطرات را کاهش دهد.

دانشمندان مرکز تحقیقات پری ناتال در بیمارستان کودکان نیشن واید در کولومبوس به بررسی تأثیر دیابت قبل از بارداری و همچنین دیابت بارداری (هنگامیکه فرد در حین بارداری به دیابت مبتلا شود) بر آغاز شیردهی وادامه ی آن پرداختند.

به نظر محققان  زنانی که قبل از بارداری به دیابت مبتلا هستند و همچنین زنانی که درمدت بارداری به بیماری دیابت مبتلا می شوند برای آغاز شیردهی و ادامه ی آن نیاز به حمایت  بیشتری دارند.

محققان از اطلاعات پروژه ی  PRAMSکه یک پروژه ی نظارتی از طرف مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها بود، در این تحقیق استفاده کردند. در این برنامه ی نظارتی دانشمندان  از سال 2009 تا 2011 به ارزیابی خطرات بارداری پرداختند. از 73 هزار زن باردار که در این تحقیق شرکت داشتند 8.8درصد به دیابت بارداری و 1.7درصد نیز قبل از بارداری به دیابت مبتلا بودند. دانشمندان برای حصول اطمینان از اینکه هر گونه تفاوتی درتمایل به آغاز شیردهی  و ادامه ی آن مرتبط با دیابت باشد 16 فاکتور تأثیر گذار را در نظر گرفتند که از جمله می توان به سن، درآمد و قومیت اشاره کرد.

 محققان دریافتند احتمال آغاز شیردهی  درمیان زنان مبتلا  به دیابت بارداری  و زنان  سالم غیر دیابتی مشابه است اما به احتمال زیاد  زنان مبتلا به دیابت  بارداری حداقل 2 ماه کمتر از زنان سالم به نوزادان  خود شیرمی دهند.

 زنانی که قبل از بارداری به دیابت مبتلا بودند  نسبت به زنان سالم  و زنان مبتلابه دیابت بارداری احتمال کمتری برای آغاز شیردهی  نوزاد خود دارند، اما افرادی که شیردادن به نوزاد خود را آغاز می کنند تقریباً مدتی مشابه  با زنان مبتلا به دیابت بارداری، شیردادن به نوزاد خود را ادامه می دهند.

 دانشمندان نتیجه گیری کردند زنانی که پیش از بارداری  به دیابت مبتلا هستند دارای حداقل احتمال  برای آغاز و ادامه ی تغذیه ی نوزاد  با شیرخود هستند  البته زنان مبتلا به دیابت بارداری نیز  نمی توانند  مانند زنان سالم این مسئولیت را بطور کامل به انجام رسانند. بنابراین به نظر می رسد برای آغاز وادامه ی شیردهی زنان دیابتی باید حمایت های لازم از این افراد صورت گیرد. همچنین به ادامه ی شیردهی زنان مبتلا به دیابت بارداری باید توجه بیشتری شود. به نظر دانشمندان  آموزشهای  قبل از تولد نوزاد  برای زنان  دیابتی می تواند  نگرانیهای مرتبط با تغذیه ی نوزاد  با شیر مادر را کاهش دهد.

 محققین همچنین دریافتند که 30 درصد از زنانی که قبل از بارداری  به دیابت  مبتلا بودند، می گویند بیماری ومصرف دارو آنها را از شیردهی نوزادانشان  باز می دارد، این نشان می دهد دیابت  و درمان آن تأثیر مستقیمی بروی  تصمیم  مادران بر شیر دادن نوزادان دارد.

 بسیاری  از زنان  دیابتی  می گویند: عدم شیر دادن  به نوزاد شان کارساده ای نبوده است آنها احساس می کردند که به اندازه ی  کافی شیر برای تغذیه ی نوزاد  خود ندارند. اینها دلایلی است  که زنان غیر دیابتی  نیز در مورد  قطع شیر خود  و تغذیه ی  نوزاد  با شیر خشک عنوان می کنند.

دکتر Oza-Frankمی گوید: آموزش های قیل از تولد نوزاد که به مادران تأثیرات دیابت بر سلامت چنین را توضیح می دهد و اینکه شیر دهی چگونه می تواند به کاهش این خطرات کمک کند، سبب می شود زنان دیابتی و زنانی که به دیابت بارداری مبتلا هستند نگرانی خود را در مورد ناکافی بودن شیر خود برای تغذیه ی نوازد یا دلایل دیگر فراموش کرده و به تغذیه ی نوزاد  با شیر خود اقدام کنند.

تمایل به شیر دادن  نوزاد قویترین  عامل پیش بینی  برای آغاز شیردهی است و با ایجاد این هدف دراوایل بارداری احتمال آغاز موفقیت آمیز شیردهی افزایش می یابد. مشاورین  شیردهی منابع عالی و حمایتی برای  تغذیه با شیر مادر هستند. این حمایت ها باید  بلافاصله  پس از تولد  ارائه شده و بعد از آن ادامه یابد.

محققان  قصد دارند  تحقیقات بیشتری را در این زمینه با ارزیابی  تغذیه ی انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی در بین  زنان دیابتی و زنانی که در بارداری  به دیابت مبتلا شده اند، ادامه دهند. آنها همچنین قصد  دارند به بررسی  الگوهای تغذیه با شیر مادر درسال اول زندگی نوزاد و همچنین معرفی شیر خشک و غذاهای جامد به نوزاد  بپردازند. در اوایل سال جاری گزارشی در مجله ی Medical Newsمنتشر شد که در آن اهمیت  تغذیه با شیر مادر را اغراق آمیز می دانست .

منبع-http://diabetestma.org