بازیهای ویدئویی و عملکرد جنسی مردان

برای درک بهتر مردان، روز نشان دادن ارتباط بین بازی های ویدئویی و بهبود عملکرد جنسی مردان فرا رسیده است. در مطالعه ای که اخیرا در مجله “پزشکی- جنسی” چاپ شده است، نشان داده شده است که مردانی که حداقل یک ساعت در روز را به بازی های ویدئویی اختصاص داده اند، دارای میزان کمتری از انزال زودرس هستند؛

اما صبر کنید؛ قبل از اینکه کنسول بازی را به دست گرفته و به بهانه جلوگیری از انزال زودرس دوباره شروع به بازی کنید، باید بدانید که در این مورد یک هشدار جدی نیز وجود دارد. (شما که فکر نکردید به همین سادگی باشد؟ یا فکر کردید؟). در این مطالعه همچنین نشان داده شده است که بازیکنان این بازی ها دارای سطوح پایین تری از رضایت جنسی نیز بوده اند.

البته در این تحقیق نشان داده شده است که درصد کم انزال زودرس در بین بازیکنان میتواند ناشی از توانایی بازی برای تغییر سیستم پاداش مغزی باشد. به بیان دیگر، افرادی که به مقدار زیادی بازی های ویدئویی در طی روز انجام می دهند، ممکن است اثرات بازی به رختخوابشان نیز کشیده شود؛ چرا که این افراد فقط به داشتن یک رابطه جنسی فکر نمیکنند؛ بلکه هنوز تحت تاثیر بازی های ویدئویی هستند.

بازیهای ویدئویی و عملکرد جنسی مردان

در تحقیقی در این مورد به نام “مردم میتوانند بی میل شوند”، اثرات این گزارش به خوبی مستند شده است. چون شریک زندگی شما ساعتها از وقت خود را به جای اینکه به شما و خودش بعنوان یک زوج و برای مسئولیتهایی که دارد فکر کند، به بازی های ویدئویی فکر کرده و این زمان را صرف این بازی ها میکند.

اما این تحقیق جدید نشان دهنده یک ارتباط مستقیم بین اولویت های واقعی ارتباطات جنسی و بازی نیز هست؛ بخصوص اینکه استفاده بیش از حد از این بازی های ویدئویی، ممکن است به راستی عواقبی روی جنبه های محرمانه زندگی یک مرد داشته باشد.

 اثرات منفی بازی های ویدئویی روی عملکرد جنسی 

بازی های ویدئویی میتواند باعث انتشار سطوح بالایی از دوپامین شوند (سیستم انتقال دهنده پاداش عصبی) که به نوبه خود باعث انتشار آن قبل و در طی دوران ارتباط جنسی میشود. این نیز به نوبه خود باعث افزایش قدرت تحمل فرد در برابر هورمون جنسی شده و باعث کاهش میل جنسی در فرد میشود.

بازیهای ویدئویی و عملکرد جنسی مردان

در تحقیقی دیگر نشان داده شده است که بازی های ویدئویی میتوانند باعث تحریک استرس در فرد شده و به سمت Hyperprolactinemia  و یا افزایش هورمون پرولاکتین پیش برود، که در نتیجه میتواند باعث از دست دادن میل جنسی فرد شده و باعث ناتوانی جنسی وی شود. البته محققان با یک قیاس منطقی در این مورد نشان داده اند که بعضی از بازی های ویدئویی خاص، بیش از سایر بازی ها میتوانند باعث اثراتی  منفی در زندگی جنسی یک مرد باشند.

همانگونه که سرگرمی جذاب شما میتواند باعث افزایش مهارت شما شود، ممکن است همه چیزها از جمله زندگی مشترکتان را نیز به خطر بیندازد. شما چه فکر میکنید؟ آیا تجربه این کار را با همسر خود دارید؟ آیا بازی های ویدئویی باعث بدتر شدن ارتباط آنها در رختخواب شده است؟ اگر زوجها با یکدیگر بازی کنند چطور؟ فکر میکنید ممکن است دارای اثرات کمتری باشد؟ با پاسخهای خود، به ما نیز برای ادامه تحقیق کمک کنید.

برگردان: سیما آزادفلاح

هر گونه کپی برداری با نام دکتر سلام و لینک دهی مستقیم مجاز است.