سلامت ذهنی در بین امریکائیان

افسانه های زیادی در مورد سلامت ذهنی در بین امریکائیان وجود دارد. برای مثال در یک نظرسنجی نشان داده شده است که کمتر از نیمی از افراد، مبتلا به اختلال اضطراب هستند. نزدیک به 80 درصد مردمی که مورد بررسی قرار گرفته بودند، اعتقادی به قابل درمان بودن مشکلشان به وسیله نسخه های دارویی نداشتند.

سلامت ذهنی و اختلال اضطراب

از طرف دیگر، در تحقیق جدیدی نشان داده شده بود، جهل، افسانه ها و باورها و شرم هنوز در بین امریکایی ها شایع است؛ بخصوص وقتی پای سلامت ذهنی در میان باشد. در یک نظرسنجی مبتنی بر وب (ازطریق وبسایت)، که در سراسر کشور و از حدود 4600 فرد به عمل آمده است، نشان داده شده است که کمتر از نیمی از آنها به «اختلال اضطراب» دچارند.

سلامت ذهنی و اختلال افسردگی

اغلب افراد در باره «اختلال افسردگی» چیزی نمی دانند؛ حتی نمیدانند بعد از تشخیص آن، چه باید بکنند. از طرفی نزدیک به 80 درصد افراد نمیدانند که مشکل اعتیاد به مصرف مسکن ها، قابل درمان است. در یک نظر سنجی از ایالت میشیگان که در مجله ماهیانه «سلامت ذهن» در ماه می منتشر شد، روی 4 موضوع جدی متمرکز بود.

این چهار موضوع عبارت بود از:

 سلامت ذهنی در بین امریکائیان

دکتر مارک اسکیدمور همکار تحقیقی در دانشگاه میگوید: کار ما برای کمک به جوامع، درباره “چگونگی مقابله با چالش های سلامت رفتاری توسط علل بوجود آورنده آنها” طرح ریزی شده است؛ این چالش ها شامل سوءمصرف داروها، اضطراب و یا دیگر موضوعات، و نیز چالشهایی که به همراه آنها خواهد آمد مثل خودکشی، می باشد.

اگرچه که گامهای بزرگی در چند دهه اخیر و در حوزه سواد آموزی سلامت ذهنی برداشته شده است، اما وجود اختلافات در حوزه دانش سلامت ذهنی، نحوه کمک به رفتارها و شرم افراد در مورد اینگونه رفتارها، نشان دهنده اهمیت ادامه این آموزش به عموم مردم در باره مشکلات سلامت ذهنی است.

سیاست گذاران و مقامات سلامت بهداشت امیدوارند که نتایج این نظرسنجی برای شناسایی بهتر اهداف آموزشی و تلاشهای پیشگیرانه برای این 4 مشکل سلامت ذهنی، شامل رشد مشکل سوء استفاده از مسکن ها نیز بشود. محققان هشدار می دهند که : برطبق گفته مقامات بهداشتی: “اپیدمی اعتیاد به مسکن های دارویی”، که باعث مرگ 33000 نفر در سال 2015 شد، بدترین بحران دارویی در تاریخ امریکا بود”.

 سلامت ذهنی در بین امریکائیان

نظر سنجی ها نشان داده است که 32 درصد از پاسخ دهندگان، نشانه های اعتیاد به داروهای تجویزی را نمی دانستند. این نشانه ها شامل:

  • مصرف دوز بالاتر از مقدار تجویز شده در نسخه پزشک
  • نوسانات شدید خلق و خو
  •  تغییرات در الگوهای خواب
  •  تصمیم گیری ضعیف و به دنبال داروهای تجویزی از یک پزشک به پزشک دیگر

بر طبق همین نظر سنجی درصد اعتیاد به داروها، درافراد بین (34-18سال) با 47 درصد و مردان، با 44 درصد، بالاتر از دیگران بود.

برگردان: سیما آزادفلاح

هر گونه کپی برداری با نام دکتر سلام و لینک دهی مستقیم مجاز است.