amvaje-magzi

اطلاع داریم  که مغز امواج الکتریکی از خودارائه میدهد  که با توجه به نوع کاری که در هر لحظه انجام میدهد گونه های مختلف  این امواج مرتبا در حال تحول است. ابن امواج  EEG نام دارد  و قادر است  از طریق الکترودهایی که بر روی  پوست سر نصب میشوند دریافت کرد. نوار مغزی که  بطور معمول  در بازیابی  بیماران صرعی  بکار برده میشود هم بر اساس دریافت و ثبت همین امواج کار میکند.

با دریافت این امواج و تحلیل آنها به توسط یک کامپیوتر میتوان کنترل بعضی وسایل را بدست گرفت. بطور مثال یک فرد فلج میتواند با کمک آن حرکات ویلچر خود را کنترل کند. حتی میتوان با کمک این تکنولوژی فقط با فکر کردن و بدون حرکت هیچ قسمتی از بدن بازی های کامپیوتری را انجام داد. با این حال این تکنولوژی هنوز مشکلاتی را دارا میباشد.

بطور مثال ساده نیست که هر وقت میخواهیم به کمک ذهن خود دستور خاصی را به کامپیوتر بدهیم همیشه آن را به یک طریق انجام دهیم. به عبارت دیگر کنترل یک ارتباط یکسان و ثابت که همیشه بدون تغییر قابل تکرار باشد بسیار سخت است. به مغز فشار زیادی وارد میشود تا بتواند الگوهای ذهنی ثابتی را برای ارتباط با کامپیوتر ایجاد کند.

اینک محققان در دانشگاه اوزاکای ژاپن الگوریتمی را ابداع کرده اند که میتواند الگوهای مغزی فرد را یاد بگیرد و بر اساس دستورات قبلی مغز فرد به کامپیوتر پیش بینی کند که ذهن وی در هر لحظه سعی در چه دستوری به کامپیوتر دارد. این روش موجب میشود تا ارتباط بین مغز فرد و کامپیوتر راحت تر انجام شده و ثبات و پایداری بیشتری داشته باشد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir