مزاج شناسی، رکن اصلی سلامتی و پزشکی را تشکیل می دهد. حتی ازدواج کردن هم مزاج دارد. اگر مزاج خود را به خوبی بشناسید، در ازدواج کردن هم موفق تر خواهید بود. در این مقاله ازدواج موفق با مزاج شناسی را برای شما آورده ایم که مطمئنم خواندن آن خالی از لطف نیست.

لزوم شناخت مزاج

این که جوان‌های امروز دیر ازدواج می‌کنند و زود جدا می‌شوند، به دلیل نداشتن آگاهی قبل از ازدواج است. یکی از راه‌های مهم آگاهی داشتن که تاثیر بسیار زیادی در انتخاب مناسب ازدواج و به عبارتی ازدواج موفق دارد، شناخت مزاج است. بنابراین بهتر اســـت مزاج خودتان را بشناسید یا حداقل قبل از ازدواج مشاوره مزاج شناسی داشته باشید. این را هم بدانید که مزاج‌شناسی هم مربوط به جسم است، هم اخلاق و بحث روحیه را هم شامل می‌شود.برای مثال کسی که دارای مزاج دموی سالم است، بهتر است با کسی که دارای دموی بهاری است، ازدواج کند و اگر غلبه خلط دیگر دارد، با ضد آن یعنی سرد و خشک‌(پاییزی) ازدواج کند. یعنی مزاج صفراوی‌(مزاج گرم و خشک) با مزاج بلغمی‌(سرد و تر) و مزاج دموی‌(گرم و تر) با مزاج سوداوی(سرد و خشک) اما در کل همه مزاج‌ها تا وقتی سالم هستند و غلبه‌ای ندارند، می‌توانند با هم ازدواج کنند.

   نکته: سن هم مزاج دارد. معمولا از زمان تولد تا ۱۵ سالگی بهاری و به عبارتی گرم و تر هستند. از حدود ۱۵ تا ۳۵ ساله مزاج تابستانه یعنی گرم و خشک هستند. ۳۵ تا ۶۰ ساله پاییز و به عبارت دیگر سرد و خشک هستند و از۶۰ به بالا سن بلغمی و به عبارتی سرد و تر محسوب می‌شوند.ضمنا سن ما دو ترکیب دارد. یکی وراثت و دیگری محیطی که می‌توان با آموزش مزاج اخلاقی رفتاری را از وراثت به سمت محیط تقویت کرد. یعنی وراثت ضعف را در محیـــط قـــوی و وراثـــت قـــوی را در محیط خوب قوی‌تر کرد. امام رضا(ع) نیز فرموده‌اند: تقویت به عین و درمان به ضد است.جالب اســــت بدانید با علــــم پزشکی شیمیایی نیز می‌شود مزاج‌ها را توضیح داد. گایتون در کتاب فیزیولوژی  می‌گوید   Ph خون طبیعی 7/2 تا 7/4  است. اگر کمتر از این باشد، اسیدی و طبع سرد شده و اگر بیشتر از این حد باشد، قلیایی و طبع گرم می‌شود.به هر حال مزاج وجود دارد و همه باید آن را بشناسند حتی در قرآن از جمله آیه پنجم و هفدهم در سوره انسان از طبع و مزاج سخن به میان آمده است که این بالاترین مدرک از وجود آن است.برای مثال ما چهار فصل داریم که هر فصلی مزاج دارد. بهار گرم و تر‌(دم)، تابستان گرم و خشک‌(صفرا)، پاییز سرد و خشک‌(سواد) و زمستان سرد و تر‌(بلغم) است. هر فردی نیز به همین منوال مزاج دارد که از روی رفتار  آن‌ها به خوبی مشخص می‌شود. بدین ترتیب که:

بهاری ها

افرادی که درشت استخوان و عضلانی هستند، بهاری و جزو گروه گرم و تر هستند.‌ اخلاق بهاری‌ها چنین است که خوش گذران و خوش مشرب‌اند. رویایی‌اند، مثل شیر می‌مانند، به خودشان می‌رسند و به اصطلاح خوش خوراک هستند.بهاری‌ها زبان پهن و قرمز دارند، خوش خواب، مدیر‌‌ و مدبر، منظم و با اعتماد به نفس بالا نیز هستند.غذاهای گرم و تر مثل گوشت‌ها، آجیل، شیره‌ها را کمتر استفاده کنند. ضمنا مصلح مزاج‌های بهاری غذاهای سرد و خشک است.

تابستانی ها

افرادی که لاغر با بدنی کشیده هستند و رگ‌های برجسته دارند، جزو صفراوی‌‌ها هستند. اخلاق تابستانی‌ها یعنی صفراوی‌ها تند و تیزند، چابکند، زبان آن ها کمی تند است، خواب شان کم است، اهداف زیادی را در زندگی دنبال می‌کنند، کارهای پر‌تحرک را دوست دارند و زود آتشی می‌شوند که زود هم به اصطلاح فروکش می‌کنند. همچنین روابط عمومی بالایی دارند.دیگر آن که تابستانی‌ها یک جا بند نمی‌شوند، تند تند حرف می زنند. زبان باریک و کشیده، نگاه تیز و بدن قوی و عضلانی دارند.غذاهای گرم و خشک کمتر و سرد و تر بیشتر بخورند و مصلح مزاج‌های تابستانی‌ها غذاهای سرد ‌و تراست.

پاییزی ها

افرادی که لاغر و کشیده‌اند و رگ‌‌های برجسته ندارند، جزو دسته سوم یعنی سوداوی هستند.پاییزی‌ها آرام و کم حرف هستند. با آرامش کارشان را انجام می‌ دهند، متین و دیر‌جوش هستند و اغلب کارهای بدون تحرک را دوست دارند.همچنین آرام، محتاط، با وقار، دیرجوش با روابط عمومی پایین هستند. همچنین فکور، حسابدار و دقیق هستند و کارهای دفتری درخور آنهاست. به اصطلاح مو را از ماست بیرون می‌کشند. از غذاهای سرد و خشک بپرهیزند و گرم و تر بخورند و غذاهای سرد را نخورند مگر با مصلحش مثلا عدسی با آویشن یا گلپر.

زمستانی ها

افرادی که چاق و عضلات شان شل و وارفته است، جزو دسته بعدی یعنی بلغمی مزاج هستند.زمستانی‌ها مهربان با عضلات شل، چربی بدن بالا، آب بدن بالا، با همه سازگارند و علاقه به تفریح دارند. همچنین  به کارهای پر‌تحرک علاقه‌ای ندارند و اهل ریسک نیستند.غذاهای سرد و تر کمتر بخورند مگر با مصلحات‌شان. البته در تابستان غذاهای سرد و تر برای آن ها چندان مشکلی نیست.

اصفهان زیبا