آشنایی با اصول و مفاهيم اساسی علم تمرين

 

پیش از آنکه مربی بتواند یک برنامه تمرین ورزشی موثر بلند مدت را ارائه کند ، با توجه به اینکه تمرین یک فرایند با نظام است، با ید برای بهره گیری از مزایای آن ،اصول معینی را رعایت کند؛ که در این بخش از مجله پزشکی دکتر سلام، اصول به اجمال برسی می شود.  

 

1. اصل اضافه بار:

بار تمرين ورزشی عبارت از مجموعه فعاليتها يا تمرينهايي که ورزشکار در يک جلسه به انجام مي‌رساند و تعيين بار تمرينی به معنی تعيين مجموعه‌ای از فعاليتهای مختلف تمرينی است

پس اضافه بار يعنی عضله با بيش از مقاومت‌های عادی تمرين کند.

 

2. اصل اضافه بار تدريجی يا مقاومت فزاينده:

ورزشکار هنگامی به سازگاری فيزيولوژيکی با اصل اضافه بار می‌رسند که افزايش تدريجی اضافه بار را رعايت کنند.اگر بار تمرین به سرعت اضافه شود ،بدن نمیتواند با فشار تمرین سازگار شود.

 

3. اصل انطباق

به سازگارهايي اشاره می‌کند که نتيجه آنها بهبود قلبی تنفسی کسب قدرت و استقامت و همچنين تقويت استخوانها, رباطها, تاندون‌ها در ورزشکاران است.

 

4. اصل ويژگی تمرين

از مهمترين اصول تمرين برای هر رشته ورزشی بايد خاص آن رشته باشد که ابعد مختلفی دارد:

الف. ويژگی دستگاه انرژی

ب. ويژگی ويژه تمرين

ج. ويژگی الگوهای حرکتی و گروههای عضلانی

 

 

5. اصل برگشت پذيری

اگر تمرينات به طور منظم پيگيری نشود بسياری از  سازگاری‌های به دست آمده از تمرين بازگشت پذير هستند.

 

6. اصل تداوم تمرين

تمرينات بايد به طور مستمر و درازمدت به انجام برسد. به  مربيان توصيه می‌شود که شکيبا بوده و با تمرينات منظم پيشرفت ورزشکاران خود را تعقيب کند.

 

7. اصل تنوع تمرين

تمرينات بايد متنوع باشند تا علاقه ورزشکار از ميان نرود و دو مفهوم «کار – استراحت» و «سنگين – آسان» رعايت گردد.

 

8. اصل تفاوت فردی

انسان موجود منحصر به فرد است و توانايي و واکنش های هر فرد به تمرينهای ورزشی خاص خود اوست, بنابراين هيچ برنامه‌ای به عنوان برنامه تمرينی همگانی مطلوب نيست.

عوامل متعدد که بر طرح تمرين ورزشکار خاص اثر می‌کنند عبارت از:

  • الف. وراثت
  • ب. سن رشدی
  • ج. سن تمرينی

 

9. اصل مشارکت ورزشکار در تمرين و برنامه‌ريزی

برای مؤثر بودن يک برنامه تمرينی ورزشکار باید فعال و مشتاق در به انجام رسيدن آن شرکت کند.

 

10. اصل گرم کردن – سرد کردن:

گرم کردن پيش از فعاليت شديد بدن را آماده می‌کند. و از  خطر آسيب می‌کاهد و پس از تمرين بدن بايد به تدريج سرد شود ،چندين حرکت کششی, می‌تواند از ماندن مقدار زيادی خون در عضلات کارکرده جلوگيری کرده و اسيدلاکتيک را سريع تر از بدن دور کند.

 

11. اصل اعتدال

اعتدال در تمرين راز موفقيت پايدار است. افراط در تمرين بيش از هر چيز ديگر موجب ملال ورزشکار می‌شود .

 

این مطلب توسط آقای بهزاد زیبائی جهت انتشار در مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده و استفاده از آن در سایت ها و نشریات فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.