salamat-dar-tamrinat

حفظ سلامت خویش در هنگام اجرای عملیات بستگی به خود فرد دارد. ممکن است که این نکته روشن بنظر رسد, اما این مطلب جزو عقاید جدیدی است که در آموزش فنون دفاع از خویش وجود دارد. متخصصین و پیشکسوتان در فنون دفاع از خویش بر این عقیده باور دارند که مجروح شدن فرد در هنگام اجرای عملیات هیچ گونه اشکالی ندارد. البته باید گفت که این افراد تفاوتی میان آموزش فنون مفید دفاع از خویش و تربیت جنگجویان سامورائی قائل نیستند. شما نیاز به آسیب رساندن حریف خود و یا تحمل دردهای غیر ضروری را ندارید.

ضربه زدن در جهت متوقف کردن روشی است که حریف بکار می برد سعی کنید از نخستین روزهای تمرین خود را با ابن روش عادت دهید ضربه زدن بهتر از ادای کلمات بمنظور متوقف کردن حریف است و آن زمانی بکار گرفته می شود که قادر به متوقف کردن حریف نیستید ضربه زدن به حریف و ضربه زدن به زمین و ضربه زدن به خود سه روش متفاوتی هستند که بمنظور جلوگیری از حریف  این عملیات از آنها استفاده می شود.

1-برای علامت دادن توقف به حریف ضربه بزنید

2-برای علامت دادن توقف به زمین ضربه بزنید هنگامیکه در خود احساس درد می نمایید می توانید از این تکنیک استفاده کنید

همچنین هنگامکه تکنبک به نحوه نادرستی از طرف حریف برروی شما اجرا می شود اجازه استفاده از این تکنیک را دارید. در این مورد توضیحات کافی داده خواهد شد. شما و حریف باید در مورد بکار گیری این تکنیک دقت لازم را بکار ببرید و در موارد غیر ضروری از آن استفاده نکنید. و به یاد داشته باشید که به محض دریافت این علامت از طرف حریف حرکات خود را متوثق نم  ائید. ابتدا میزان تحمل دردر ا در خود بسنجید و هرگز بمنظور خلاصی از حملات حریف ضربه نزنید. در مقابل فردی که ضربه نمی زند و یا به علامت شما توجهی نمیکند قرار نگیرید

منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir/