rejime-lagari

متد نیم گرسنگی برای کاهش وزن سریع بکارگرفته می شود. مسائل مهم در مورد کاهش وزن کندی آنها است لکن رژیم قاطع 350 کالری نتایج درخشانی در کاهش وزن سریع دارد. در زیر این دستور را در مورد این رژیم سریع 350 کالری برایتان آموزش می دهم

صبحانه یک تخم مرغ آب پز سفت 80 کالری و 240 گرم شیر ب دون چرب برابر با 90 کالری

نهار: 100 گرم سالاد با سس بدون کالری 12 کالری

شام: 90 گرم گوشت بدون چرب 160 کالری 100 گرم سالاد ب سس بدون کالری 12 کالری

در طول روز 8 لیوان آی یا بیشتر و هرچقدر مایل باشید چای وقهوه بدون  کرم و شکر. خوردن یک قرص ویتامی در روز تجویز می شود

کاهش وزن در یک چنین رژیمی در سه روزه 2-3 کیلو بوده و بعدا سریعتر نیز می شود.این نکته جالب است که پاره ای  از تابعین این رژیم از جمله دکتر موس گرو اظهار داشته اند: برای اولین بار در زندگی خود دریافتند که شیر و سبزی برگ دار تازه غذاهای با مزه ای هستند

منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir/