rejime-nime-gorsneghi

یک رژیم غذایی نیمه گرسنگی بسیار ساده که در بعضی از بیمارستانها هم بکار گرفته می شود بشرح زیر است:

60 گرم کاهو -60 گرم گوجه فرنگی در نهار و شام هرروز. 4 فنجان قهوه سیاه یا چای بدون شکر-شکر و کرم. روزانه 3 قرص ویتامین ب کمپلکس و م تجاوز از 8 لیوان آب در هر روز.

جمع کالری های این رژیم به 40 می رسد. لکن در مدت رژیم پاره ای از بیماران داروهای جزئی برای مقابله با اسید معده میل کرده و وضعیت خون و جنبه های دیگر آنان گاه به گاه بررسی می شود. گفته شده است چنانچه این رژیم بمدت 26 روز ادامه یابد بیماران 20% درصد از وزن اصلی خود را خواهند کاست اکثر ا هم ا ز نظر وزنی و هم از نظر بدنی آن را تحمل میکنند.

پاره ای از تابعین این رژیم ملاحظه  کردند کاهش سریع وزن آنا ن را بسی با نشاط و سرحال و مشتاق به ادامه رژیم ساخته است. آنان دیگر تمایل به پر خوری قبلی ن داشته اند. این رژیم آمادگی خوبی بوده است برای عادت به مصرف کالری نسبتا کم در تمام دوره بعد زندگی آنها.

امتیاز دیگر این روش روزه داری برمبنای کاهو و گوجه فرنگی کمکی به ایجاد  بهتر کار کردن  روده است.بایستی در نظر داشت ابن رژیم غذایی بسیار محدود تاکنوه هیچ ناراحتی تولید نکرده است لکن بهتر است تحت نظر پزشک انجام پذیرد

منبع-اختصاصی http://www.hidoctor.ir