download

دویدن در هوای ازاد به مراتب پرفایده تر و خوشایندتر از دویدن در سالن ورزشی است ،برای دوری از استرس و افسردگی و  جلوگیری از خطر بروز بیماری های خطرناکی مانند سرطان، چاقی مفرط و آسم  بدوید!

دکتری طب ورزشی گفت: دویدن سبب بهبود حافظه شده و چون به اکسیژن‌رسانی بیشتر به مغز کمک می‌کند در شکل‌گیری صدها هزار سلول جدید سلول حافظه هم دخیل است انجام مرتب این ورزش چند مرتبه در هفته می‌تواند سبب رسیدن مغز به نهایت قابلیت خود شود.
وی افزود: دویدن قدرت تمرکز و حافظه تصویری را نیز در افراد افزایش می‌دهد مسئولیت تعدادی از تواناییهای حافظه در مغز با بخش “هیپوکمپوس مغز” است که دویدن موجب افزایش تولید سلولهای تازه در هیپوکمپوس می‌شود و در ضمن سلولهای موجود را نیز محافظت می‌کند.
حسنی در پایان اظهار داشت: ورزش در هوای آزاد در تقویت حافظه بیش از ورزش در سالن کمک می‌کند پس از هوای بهاری استفاده کنید و در پارکها بدوید.