یکی از رفتارهای ناهنجار، انحرافات جنسی است. انحراف جنسی انواع مختلفی دارد و یک دسته از آن را کودک آزاری جنسی تشکیل می دهد. تا چه اندازه با کودک آزاری جنسی آشنایی دارید و برای جلوگیری از آن چه راهکارهایی می شناسید؟

دکتر نصیر عابدینی در گفتگو با سلامت آنلاین گفت: همان طور که از واژه انحراف بر می آید انحرافات جنسی (Paraphilia)، از رفتارهای جنسی بهنجار فاصله دارند و به عبارتی انحراف جنسی یعنی ارضای غریزۀ جنسی به غیر از روش و رفتارهای معمول و پذیرفته شده درجامعه‌ انسانی.

او افزود: برخی از منحرفان جنسی و نه همه آن ها از نابهنجاری امیال یا رفتارهای جنسی خود آگاهند و حتی در صدد درمان آن بر می آیند ولی با وجود آگاهی معمولاً خود را مجبور و ناتوان در ترک قلمداد می کنند.

این روانشناس، درمورد عواملی که منجر به بروز انحرافات جنسی در فرد می شود، گفت: دلایل زیادی برای این ناهنجاری رفتاری مطرح است و می توان به عللی همچون تجارب اولیه آسیب زا در دوران کودکی، مورد سوء استفاده جنسی واقع شدن، تقلید و سرمشق گیری، اختلالات هورمونی، ناهنجاری های کروموزومی و … اشاره کرد.

دکتر عابدینی در مورد انواع انحرافات جنسی گفت: بچه بازی، عورت نمایی، تماشاگری جنسی، آزارگری و آزارخواهی جنسی، مبدل پوشی  و هرزه گرایی در فضای مجازی از جمله انحرافات جنسی است.

او با اشاره به اینکه کودک آزاری جنسی، نوعی انحراف جنسی است، اظهار کرد: معمولاً کودک آزاران (جنسی)، منحرف جنسی اند و این منحرفان، برای ارضای میل جنسی و از روی هوسرانی دست به این کار می زنند.

به گفته این روانشناس معمولا خواسته های منحرفان جنسی از کودکان به شیوه ها، سبک ها، خواسته ها، تمایلات و خیال پردازی های هر کدام از کودک آزاران بستگی دارد و متفاوت است و بسته به این که فانتزی های جنسی شان چه باشد، دست به این جنایت علیه کودکان می زنند. اما معمولاً خواسته های آنان همان خواسته هایی است که مردان هوس باز از زنان تن فروش دارند.

این متخصص در پاسخ به این پرسش که منحرفان جنسی از چه جنسی هستند و آیا تنها با جنس مخالف خود ارتباط برقرار می کنند،  گفت: به دلایل متعدد از جمله علل فیزیولوژیک، منحرفان جنسی معمولاً از جنس مرد هستند، ولی زنان نیز می توانند منحرف جنسی باشند (مثل زنان آزارخواه جنسی) و این گونه نیست که منحرفان جنسی تنها با جنس مخالف خود ارتباط برقرار کنند، بلکه با انسان های همجنس و غیرهمجنس و حتی اشیا و… ارتباط برقرار می کنند.

او در مورد اینکه چرا اغلب منحرفان کودک آزار علاوه بر آزار، مرتکب قتل و جنایت هم می شوند پاسخ داد: این طور نیست که اغلب آن ها مرتکب جنایت هم بشوند، ولی در زمینه افرادی که علاوه بر آزار، دست به قتل هم می زنند، به مسایلی همچون ترس از لو رفتن، پیامدهای قضایی و قانونی ناشی از آن، «نظریه ذهن» ویژه آن ها، وجود اختلالات شخصیت و … می توان اشاره کرد.

اگر نمیدانید چه رفتارهایی کودک آزاری تلقی می شود، حتما در مورد آن بخوانید.

tnews