manitore-galb

دستگاه های دفیبریلاتور درمعالجه  امراض قلبی استفاده می شوند. برخی از بیماران قلبی شاید دچار تحولات  ناگهانی در ریتم و ضربان قلب شوند. گاهی این تغییر بصورت انقباضات کاملا بی نظم و بی هدف است که فیبریلاسیون بطنی نام دارد. این وضعیت قادر است در چند دقیقه سبب مرگ بیمار شود.

درمان فیبریلاسیون بطنی با اعمال یک شوک الکتریکی قوی به قلب است. این شوک به توسط دستگاهی به نام دفیبریلاتور ایجاد میشود. دو پد مخصوص بر روی سطح قفسه سینه قرار گرفته و یک شارژ الکتریکی در حدود 400 ژول به قلب وارد میشود.

اینک شرکتی به نام LifeBot اعلام کرده که سبک ترین دفیبریلاتور قلبی را که حدود 1.3 کیلوگرم وزن دارد و ابعاد آن 11.43 x 21 x 6.35 سانتیمتر میباشد ساخته است. ترمینال های این دستگاه با قرار گرفتن بر روی قفسه سینه میتوانند ضربانات قلب را مانیتور کرده و از طریق همین ترمینال ها میتوان شوک الکتریکی را به قلب وارد کرد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir