شیر مادر مهمترین غذا و کامل ترین غذا برای رشد نوزاد است که برخی از والدین با جایگزین کردن شیر خشک به جای شیر طبیعی مادر باعث اختلال در روند رشد کودک می شوند. در این مقاله اهمیت شیر مادر برای نوزاد به نقل از یکی از کارشناسان تغذیه مورد بررسی قرار می گیرد.

کارشناس برنامه شیر مادر معاونت بهداشتی استان کرمانشاه گفت:شعار 2017 امسال با موضوع شیر در واقع حمایت همه جانبه از مادر شیر ده برای تداوم شیر دهی و با هوش و قوی با شیر مادر است

کاملی کارشناس برنامه شیر مادر معاونت بهداشتی استان کرمانشاه با بیان اینکه  دو سال اول زندگی هر شیر خواری در واقع زیر بنای سلامت زندگی هر انسانی است گفت: این تغذیه اگر سالم باشد و کودک با شیر مادر تغذیه شود مشکلی برای سلامت شیر خوار اتفاق نمی افتد .

وی ادامه داد:شیر دهی در دو سال اول برای ارتقا و رشد تکامل مطلوب و تامین سلامت هر انسانی بسیار مهم است چرا که 60 درصد از رشد مغزی هر نوزاد و هر انسانی در سال اول زندگی اش اتفاق می افتد و حدود 70 درصد تا پایان دوره دو سالگی و حدود 98 درصد تا پایان 8 سالگی است.

کاملی با بیان اینکه حمایت همه جانبه از پدر و مادر و خانواده و مشارکت مردمی و ارگان ها برای این است هر مادری که نوزاد شیرخوار دارد بتواند به راحتی نوزاد را با  شیر خودش تغذیه کند افزود:شیر مادر یه اکسیر حیاتی و ماده الهی است و هیچ جایگزینی ندارد.

وی  با بیان اینکه اغوذ ماده ای است زرد رنگ بسیار مغذی و حاوی مواد ایمنی بخش و محافظت کننده برای شیر خوار است گفت:تغذیه مناسب در دوران شیر دهی علاوه بر تامین نیاز های تغذیه نوزاد برای حفظ و بنیه و سلامت مادر خیلی ضروری است .

حجم شیر مادر رابطه ای مستقیم با تکرار شیر دهی دارد ودر واقع هر چقدر نوزاد مخصوصا در 6 ماهه اول وعده های غذایی اش بیشتر باشد  شیر مادر هم زیادتر می شود.

 

منبع/باشگاه خبرنگاران