روش های مختلفی برای تربیت فرزندان توسط کارشناسان و متخصصین حوزه کودک پیشنهاد می شود اما اصول و مراحل صحیح تربیت کودکان و نحوه اجرای آن برای رشد و ارتقای جسمی و روحی کودک در محیط خانواده بسیار مهم است. در این مقاله به روش های تربیت فرزند اشاره می کنیم.

در این كتاب به اختصار مراحل و روش‌های تربیت روحی و جسمی كودكان، با این موضوعات، معرفی شده است : نكاتی چند درباره قبل از انعقاد نطفه، اهمیت دوران بارداری، طرز تغذیه جنین در دوران بارداری، چگونگی رفتار با كودكان، چگونگی احسان و رعایت اعتدال بین كودكان، راه علاج حسادت كودك، اثرات بازی در تربیت كودك، طرز رفتار با كودك لجباز، و پرورش راست‌گویی در كود از موضوعات اصلی این اثر می باشد .

 مولف کتاب را حاصل تجربیاتش به عنوان یک مادر و یک پرورشکار والدین می داند و در باب تالیف این کتاب به همین یک نکته بسنده می کند که تربیت فرزند و استفاده از شیوه های صحیح برخورد با فرزندان در تمام دروه های رشدی تضمین کننده آینده والدین فرزندان و جامعه خواهد بود و از جمله نقاط قوت این اثر می توان به ذکر خلاصه ای از هر فصل در آخر فصل و همچنین تمرین ها و دستور العمل هایی که ازآن ها برای تثبیت و جا افتادن مباحث استفاده شده است اشاره نمود .و از رو برای مخاطبانی که قصد دارند شیوه های علمی تربیت فرزند را اتخاذ نمایند مطالعه این اثر توصیه می شود.

منبع/شبستان