images (3)

اگر نگران چاقی و اضافه وزنتان هستید ،باید مواظب نور اتاق خوابتان باشید،چون تاثیر مستقیم بر چاقی و اضافه وزن تان خواهد گذاشت طبق گفته محققان انگلیسی نوراتاق خواب بر خلق و خو، قدرت بدنیو چاقی تاثیر گذار است

محققان انگلیسی دریافتند که نور زیاد در اتاق خواب به چاقی و اضافه وزن زنان منجر می‌شود.

 محققان انگلیسی دریافتند که خوابیدن در یک اتاق خواب با نور زیاد می‌تواند به افزایش وزن و چاقی زنان منجر شود.

گروهی از محققان در موسسه تحقیقات سرطان در لندن 113 هزار زن را با در معرض قرار دادن در نور اتاق خواب مورد مطالعه قرار دادند.

بر اساس گزارش مجله اپیدمیولوژی آمریکا، تیم محققان درباره شرایط مختلف نور و مقدار نور در اتاق خواب از زنان شرکت کننده در این تحقیق پرسش کردند.

محققان پاسخ‌های این شرکت‌کنندگان را با مقیاس‌‌های مختلف از قبیل شاخص توده بدن، نسبت دور کمر و غیره مورد ارزیابی قرار دادند.

نتایج تحقیقات نشان داد که بین نور اتاق خواب و چاقی زنان ارتباط وجود دارد. به گفته محققان نور، ساعت خواب بدن را بر هم می‌زند.

محققان افزودند که نور در خلق و خوی، قدرت بدنی و حتی در فرایند مواد غذایی در چرخه 24 ساعته تاثیر می‌گذارد.

نور مصنوعی به اخلال در ساعت بدن با به تعویق انداختن تولید ملاتونین هورمون خواب شناخته شده است.

محققان تاکید داشتند که با این که این تحقیقات ضرورت تاریکی در اتاق خواب و جلوگیری از چاقی را نشان می‌دهد اما نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه وجود دارد.