نوزاد تازه متولد شده آنقدر شیرین و دوست داشتنی است که تمام افراد دوست دارند او را ببوسند. از آنجایی که سیستم ایمنی بدن نوزاد در بدو تولد هنوز کامل نشده است، اين بوسيدن و بغل کردن ها مي تواند باعث تخريب سيستم عصبي بدن نوزاد و متأسفانه مرگ او شود.

تا 40 سالگي 90 درصد افراد در معرض انواع ويروس سرماخوردگي قرار مي گيرند که در خيلي از موارد حتي علايم باليني از خود نشان نمي دهند. چون سيستم ايمني بزرگسالان به طور کامل شکل گرفته است. ولي در نوزادان به دليل عدم کامل شدن اين سيستم، ويروس به سرعت در بدن منتشر شده و تأثيرات خطرناکي دارد.

کافي است شخص ناقل ويروس دست کودک را لمس کند و وقتي نوزاد با دست خود بيني، دهن و چشمانش را لمس کند، ويروس به راحتي وارد بدن کودک شود و چون سيستم ايمني او هنوز کامل نشده است در معرض مننژيت يعني تورم مغز و نخاع قرار مي گيرد.

کودک بايد درمعرض بعضي از ميکروب ها قرار گيرد تا سيستم دفاعي بدنش کامل شود. ولي به دليل ضعف اين سيستم در ماه هاي اول بهتر است هر شخصي حتي مشکوک به بيماري به کودک نزديک نشود و اگر نزديکان مي خواهند نوزاد را بغل کنند يا ببوسند حتماً دست هاي خود را بشويند.

خوب است هميشه دستمال هاي ضدعفوني همراهتان باشد تا قبل از بغل کردن نوزاد به شخص بگوييد دست هاي خود را ضدعفوني کند.

ضعيف بودن سيستم ايمني نوزادان و کودکان اين نکته را به ما تأکيد مي کند که خيلي بايد مراقب آنها باشيم.

هر چند سيستم ايمني نوزاد روز به روز قوي تر مي شود تا کودک بتواند از خودش مراقبت کند ولي در دوران نوزادي به دليل ضعيف بودن اين سيستم بايد به دقت از او مراقبت کنيد و اجازه ندهيد کسي او را ببوسد يا بغل کند.

 

منبع: نصف جهان