محققان دانشگاه كاليفرنيا موفق به طراحي آزمايش ساده‌اي براي تشخيص افكار خودكشي شده‌اند.

اين محققان يك نشانگر زيستي غيرتهاجمي يا به عبارتي يك شناساگر ابداع كرده‌اند كه مي‌تواند علائم افكار خودكشي را در كساني كه از داروي ضد افسردگي استفاده مي‌كنند، شناسايي كند.

به گفته‌ متخصصان، تاكنون ثابت شده است كه داروهاي ضد افسردگي براي كمك به افراد براي غلبه بر افسردگي حاد مفيد هستند، اما از مدتها پيش نيز محققان مي‌دانسته‌اند كه عده بسيار معدودي از بيماران كه از اين داروها استفاده مي‌كنند ممكن است در واقع دچار خلق و خوي وخيم‌تري شده و حتي گرفتار افكار خودكشي شوند.

در حال حاضر هيچ آزمايش كلينيكي وجود ندارد كه اين خط را پيش بيني و مشخص كند و فقط بايد زمان بگذرد تا يك روانپزشك بتواند بگويد كه حال بيمارش بهتر و يا وخيم‌تر شده است.

در اين تحقيق جديد، پژوهشگران موفق به ابداع يك نشانگر زيستي سازمان و غيرتهاجمي شده‌اند كه مي‌تواند به عنوان يك سيستم هشداردهنده اوليه عمل كند.

آيمي‌هانتر دستيار روانشناس تحقيقاتي در دپارتمان روانپزشكي دانشگاه كاليفرنيا و دستيارانش با استفاده از تكنيك الكتروآنسفالوگرافيك كميتي يا « QEEG» توانستند كاهش شديد فعاليت در منطقه خاصي از مغز افرادي را نشان دهند كه ثابت شده در معرض افكار خودكشي قرار مي‌گيرند و حالشان وخيم‌تر مي‌شود.

اين تحقيق براي اولين بار رابطه بين تقويت افكار خودكشي با تغييرات خاص در عملكرد مغز در حين مصرف اين داروها را نشان مي‌دهد.