هپاتیت

هپاتیت ویروسی از بیماری های بسیار شایع می باشد که در سراسر جهان در حال افزایش است. هپاتیت ویروسی باعث نارسایی کبد و سیروز کبدی می شود. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص هپاتیت های ویروسی را آماده کرده ایم. پیشنهاد ما این است که حتما این بخش را مطالعه کنید و از دست ندهید.

هپاتيت ويروســی از بيماری‌های شــايع در جهان بوده و هپاتيت ويروسی یکی از شايع‌ترين اين عفونت‌ها و عامل مهم نارسايی كبد و سيروز كبدی است. ضمنا این بیماری در حال افزایش است. بنابراین و با توجه به اهمیت این موضوع، مرکز بهداشت شماره یک همایشی را با عنوان حذف «هپاتیت‌های ویروسی» برگزار کرد که دکتر فرزانه‌السادات فرود، پزشک عمومی و سخنران آن توضیحات کاملی از این بیماری را داد که به آن می‌پردازیم:

عملکرد کبد

ابتدا بد نیست توضیحی راجع به کبد و عملکرد آن بدهم.كبد بزرگ ترين غده بدن اســت و اعمال حياتی مختلفی را در بدن آدمی بر عهده دارد. محل كبد در شــکم قسمت راست و بالای شکم در پشت دنده‌ها قرار دارد و آن را می توان به كارخانه ای شــيميايی تشيبه كــرد كه وظيفه توليد، تغيير، انباركردن و دفــع مواد را به عهده دارد. کبد با دفع ســموم مهم ترين نقش را در حفظ ســلامتی بر عهده دارد. به طوری که بسياری از مواد مضر برای بدن و همچنين داروها توسط كبد از بدن دفع می شوند. با توجه به وظايفی كه كبد بر عهده دارد به طور حتم نمی توان بدون كبد زنده ماند و بدون درمان 20 تا 30 درصد این بیماران به سیروز یا کانسر هپاتوسلولار مبتلا خواهند شد.آمار مرگ ناشی از هپاتیت نسبت به دهه 90 رو به افزایش است. تغییر این روند ممکن نیست مگر با ترکیب استراتژی های پیشگیری و درمان.

هپاتیت بی

همزمان با آغاز هزاره ســوم، ويروس هپاتيت بی به عنوان يکی از شــايع‌ترين عوامل ويروس جهان شــناخته شده است. خوشبختانه باتوجه به واكسيناســيون نوزادان و افراد پر خطر، شــيوع درصدی بيماری در دنيا كاهش يافته اســت.

راه‌های انتقال

انتقــال از طريق مادر مبتلا به نوزاد

انتقال جنســی:

ويروس بی در ترشــحات بــدن وجــود دارد که رعايــت نکردن اصول بهداشت در این زمینه می تواند موجب انتقال هپاتيت بی شــود. تلقيح واكسن ضد هپاتيــت بی و ايجاد ايمنی ضــد آن می تواند همســران را از ابتلا مصون دارد.

تماس خونی پر خطر:

اســتفاده از سرنگ مشترک برای تزريق، تزريق خون آلوده به ويروس، خالکوبی، ســوراخ كردن گوش با وســايل آلوده، استفاده از مسواک يا تيغ ريش‌تراشی كه می توانند آلوده به خون باشند و فرو رفتن اتفاقی ســوزن آلوده به ويروس به بدن در كاركنان بيمارســتانی خوشــــبختانه بـــــا توجــــه به غربالگری خون‌های مصرفی از نظر هپاتيت بی نبايد نگران تزريق خون بود.

سایر راه‌های انتقال:

طب سوزنی، پيوند اعضا و مراجعات مکرر به دندان‌پزشکان تجربی و حجامت غير بهداشتی و انتقال داخل خانواده است.ضمنا انتقال هپاتيت متعاقب اســتفاده از وســايل غير استريل دندان‌پزشکی، ســوراخ كردن غير بهداشــتی گوش، تزريقات غير بهداشتی زير جلدی، طب ســوزنی، خالکوبی، رعايت نکردن بهداشت در آرايشگاه‌های زنانه و مردانه و ختنه غير بهداشتی روی می دهد.

مبانی پیشگیری از هپاتیت

تجویز سه دوز واکسن هپاتیت بی به کودکان پیشگیری از انتقال مادر به کودک از طریق غربالگری مادران باردار و تجویز واکسن در نوزادی تامیـــن سلامت خون‌، تزریقات و اعمال جراحی کاهش آسیب در معتادان تزریقی.

عملکرد ویروس

ويروس هپاتيت بی در خارج از بدن انسان در برابر حرارت، رطوبت و عوامل شــيميایی بسيار مقاوم اســت. اين ويروس در حـــرارت 20 تـــــا 15 درجــــــه تــــا یک‌ســـــال، در حرارت اتاق تا شش ماه و در يک ليوان خشک تا چهار هفته زنده می ماند ولی پس از جوشاندن در 100 درجه سانتیگراد به مدت پنج دقيقه از بين می رود.

علائم

معمولا پس از ورود ويروس‌ها به بدن فرد و پس از يک دوره نهفتگی، علائمی شبيه سرماخوردگی مثل ضعف، خستگی، احســاس كســالت، بی اشــتهایی، تب، درد عضلات، التهاب مفاصل و بثورات پوســتی ممکن اســت ايجاد شــوند. پس از مدتی مرحله دوم علائم به صورت بروز زردی و بهبود علائم مقدماتی به همراه تيره شــدن ادرار يا كم‌رنگ شــدن مدفوع بروز می كند. بعد از اين مرحله بيمار وارد مرحله نقاهت می شود. معمولا كودكان علائم خفيف‌تری را بروز می دهند و بيشــتر بدون علامت هستند. بســياری از مبتلايان به بيماری علائمی دال بر بــروز زردی و يرقان از خود بروز نمی دهند. علــت آن ابتلای افراد در دوران نوزادی و كودكی اســت كه اغلب بدون علامت است.

ناقل هپاتیت

ویروس هپاتیت بی می تواند برای سال ها به صورت نهفته در بدن باقی بماند و فرد در واقع به عنوان (ناقل هپاتیت) شناخته شود.ناقل بیماری هپاتیت به کسانی گفته می شــود که ویروس هپاتیت بی در خونشــان بیش از شش ماه وجود داشــته باشد، حال عمومی خوبی داشته باشند و در بررسی آزمایشگاهی اختلال در کار کبد آنان مشاهده نشود.

چه باید بدانیم؟

درمان موثر وجود دارد. باید مردم ترغیب به درمان شوند. درمان مانع از پیشرفت بیماری و مرگ می شود. درمان مانع از انتقال بیماری می شود. توصیه به انجام تست شود. درمان بیماری خوراکی و بسیار موثر است. درمــــان ارزان اســــت و خوشــــبختانه در حال حاضر قابل دسترسی در مرکز جامع سلامت نواب صفوی اصفهان برای مراجعین هست.

هپاتیت

هپاتیت سی و علائم آن

تعــــداد زیــــادی از بیمـــاران بی علامت هســــــــتند (80-70درصد)اگر علائمی باشد بیشتر به‌ صورت یک سرماخوردگی است با علائمی نظیر:
ضعف درد عضلانی بی اشتهایی تهوع/ استفراغ تب خارش ادرار تیره زردی

درمان هپاتیت سی

در گذشته هپاتیت سی درمانی نداشت ولی در حال حاضر خوشبختانه هپاتیت سی با درمان جدید دارویی و خوراکی و با تاثیر بسیار بالا قابل درمان است و درواقع باید گفت درمان نزدیک به صد درصد است.

منبع: اصفهان زیبا