محققان در يك پژوهش جديد دريافته‌اند كه داروهاي ضد افسردگي مي‌تواند به درمان بيماران پس از سكته مغزي كمك كنند.

‌بر اساس اين پژوهش كه در انستيتو تحقيقات سني بوك انجام گرفته معلوم شد؛ استفاده از داروهاي ارتقا دهنده رشد عصبي شامل داروهاي ضد افسردگي و ثابت نگهدارنده خلق از قبيل ليتيوم مي‌تواند براي مبتلايان به سكته مغزي مفيد باشد.

اين تحقيق بر روي موشهاي آزمايشگاهي نشان داد: رشد نورونهاي (سلولهاي عصبي) جديد از شدت اثرات سكته مغزي مي‌كاهد و به ميزان قابل توجهي عملكرد سيستم اعصاب پس از سكته را بهبود مي‌بخشد. اين تحقيق همچنين حاكيست كه اين داروها ممكن است براي مطالعه در آزمايشات باليني انساني مناسب باشند.

دكتر ديويد گرين برگ از محققان در اين آزمايش خاطرنشان كرد: آنچه اين پژوهش بيش از بررسي‌هاي قبلي نشان مي‌دهد، اين است كه توليد نورونهاي جديد پس از سكته مغزي در موشها سودمند است و تصور مي‌شود كه همين روش براي انسانها نيز مفيد و كاربردي باشد. از سوي ديگر، سازمان غذا و داروي آمريكا، داروهايي را براي اهدافي خاص تاييد كرده و هم اكنون معلوم شده است كه اين داروها براي ارتقاي رشد نورونهاي جديد در موشها نقش دارند و مي‌توانند به عنوان يك درمان بالقوه‌اي سكته مغزي در انسانها مورد استفاده قرار بگيرند.

اين مطالعه در چاپ آنلاين نشريه پيشرفتهاي آكادمي ملي علوم آمريكا منتشر شده است.