divorce-1-300x267

متاسفانه امار طلاق در کشورمان رو به افزایش است و یکی از مهمترین اسیب های اجتماعی در کشورمان به حساب می اید ،میخواهیم وضعیت طلاق را در ایران وسایرکشورهای جهان مقایسه کنیم

طلاق یکی از وقایع چهار گانه حیات است که توسط سازمان ثبت احوال ثبت می شود گرچه طلاق عاطفی در این میان به محاسبه نمی آید.

 افزایش طلاق در هر جامعه ای گرچه آسیب به شمار می آید اما از لحاظ خاستگاه و سرانجام لزوما در زمره آسیب های اجتماعی نیست.
در کشورهای غربی که آزادی های فردی گسترده تر است طلاق را به عنوان یک واقعیت اجتماعی پذیرفته و جامعه برای برخورد با این پدیده و مشکلات مربوط به آن تجهیز شده است.گرچه هنوز هم در رسانه های گروهی تبلیغ ازدواج و حفظ خانواده بر فروپاشی آن می چربد.

اما در جامعه ما با آنکه افزایش آگاهی های اجتماعی ، سواد ، اشتغال و بالاخره عوارض اجتماعی حاصل از افزایش ارتباطات انسانها با یکدیگر درست مانند جوامع غربی باعث افزایش آمار طلاق شده است اما هنوز نگاهها به این پدیده همانند چند دهه قبل نگاهی حاکی از به رسمیت نشناختن این پدیده به عنوان واقعیتی اجتماعی است.

این نگاه به همراه قوانین طلاق که بین قوانین سنتی (مهریه) وقوانین مدرن طلاق در حال گذار است باعث شده افزایش معنا دار این واقعیت اجتماعی نگرانی هایی را به همراه آورد.

بر طبق آمارها اگرچه آمار طلاق در ایران هر ساله رو به افزایش است اما به دلیل جوانی جمعیت و بالا بودن آمار ازدواج در ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان ، کشورمان از لحاظ شاخص درصد طلاق به ازدواج هنوز به وضعیت قرمز نرسیده است و حتی در بین کشورهای منطقه وضعیت خوبی دارد.

جدول زیر نشان دهنده وضعیت طلاق در ده کشوری است که دارای بالاترین درصد طلاق نسبت به ازدواجند؛

ردیف کشور ازدواج طلاق درصد طلاق به ازدواج
1 بلژیک 4.2 3 71
2 پرتغال 3.7 2.5 68
3 جمهوری چک 4.4 2.9 66
4 اسپانیا 3.6 2.2 61
5 استونی 3.8 2.2 58
6 کوبا 5.2 2.9 56
7 فرانسه 3.8 2.1 55
8 آمریکا 6.8 3.6 53
9 لیتوانی 4.2 2.2 52
10 روسیه 9.2 4.8 51
این نمودار نشان دهنده وضعیت طلاق به طور خالص است؛
10 کشوری که بالاترین طلاق را در دنیا دارند
تصویر زیر پراکندگی شاخص طلاق نسبت به ازدواج را به نسبت کشورهای دنیا نشان می دهد؛
10 کشوری که بالاترین طلاق را در دنیا دارند
در بین کشورهای منطقه وضعیت ایران در این شاخص هنوز نگران کننده نیست، اما افزایش آمار این پدیده و نوع برخورد جامعه با این موضوع و آسیبهای بعد از آن است که در جامعه ایرانی نگرانی هایی به وجود آورده است. در ایران  حدود 150 هزار طلاق در سال 1391  وقوع پیوسته است. یعنی روزانه 381 زوج از یکدیگر جدا شده‌اند. خیانت، مشکلات جنسی و تورم مهم‌ترین دلایل طلاق هستند. در سال 92 نیز 158 هزار و 753مورد طلاق رخ داده بوده که بیشترین دلیل آن دخالت خانواده ها، عدم تحقق شروط ضمن عقد، اعتیاد و فقر مالی برآورد شده است.

میزان طلاق در ایران با توجه به تعداد طلاق نسبت به جمعیت تقریباً برابر با میزان طلاق در سه کشور اصلی اروپای غربی است. در فرانسه که حدود 66 میلیون نفر جمعیت دارد در سال 2012 حدود 133 هزار طلاق انجام شده‌است. در آلمان 82 میلیونی، حدود 190 هزار طلاق و در انگلیس 60 میلیونی هم 144 هزار طلاق ثبت شده‌است و در ایران 77میلیونی هم در سال 1391 شمسی 150 هزار طلاق به وقوع پیوسته است. میزان طلاق در ایران در سال‌های 1385 تا الان به طور پیوسته در حال افزایش بوده و از 94 هزار طلاق در سال 1385 به 110 هزار در سال 87، 137 هزار در سال 89 و 158 هزار در سال 92 رسیده‌است.

ردیف کشور ازدواج طلاق درصد طلاق به ازدواج
1 قطر 3.3 1.1 33
2 عربستان 5.2 1.1 21
3 ترکیه 8 1.6 20
4 ایران 12.2 1.7 14
5 آذربایجان 9.7 1.2 12