download

نقص شنوایی تا دو ماه اول پس از تولد کودک قابل تشخیص است وراههایی برای درمان ان وجوددارد ؛ولی اگر ناشنوایی یا کم شنوایی کودک غربالگری زودهنگام نشد, در زندگی واینده وی تاثیرات جبران ناپذیری می گذارد

امروزه با پیشرفت علم پزشکی امکان تشخیص مشکلات شنوایی از ابتدای تولد وجود دارد، در حالی که در بعضی موارد خیلی دیرتر تشخیص داده می شود. بهتر است بدانید که سه چهارم ناشنوایی ها مادرزادی هستند. والدین باید چه علائمی را نشان دهنده ناشنوایی فرزندشان بدانند؟

 

دستگاه های تشخیص ناشنوایی نوزادان امروزه بسیار پیشرفته شده است و نوزاد طی روزهای اول تولد مورد آزمایش قرار می گیرد. عملکرد شنوایی از زمان تولد تا دو ماهگی به راحتی قابل بررسی است. با تشخیص زودهنگام نقص شنوایی می توان اقدامات درمانی فوری را انجام داد. در واقع، درمان های زودهنگام به بهبود کیفیت زندگی کودک و به خصوص برقراری ارتباط راحت تر با دیگران کمک می کند.
اما در مواردی ممکن است این مشکل دیرتر شناخته شود. در حال تشخیص هر چه زودتر این ناهنجاری ها در جهت کاهش مشکلات یادگیری زبان بسیار مهم است.
زمان ارزیابی شنوایی کودکان
متخصصان به والدین توصیه می کنند تا با مشاهده علائم زیر در فرزندشان، مسئله را جدی بدانند و اقدامات درمانی را فورا آغاز کنند:
– از 9 ماهگی، کودک هجاها را تکرار نمی کند.
– از 14 ماهگی، او کلمات ” مامان” و ” بابا” را تکرار نمی کند و نسبت به صدا زدن نامش واکنش نشان نمی دهد.
– از 2 سالگی، او د کلمه را با هم به کار نمی برد و زمانی که از او خواسته می شود اجزای بدنش را نشان دهد پاسخی نمی دهد.
– از 3 سالگی، رفتاری عادی ندارد و یا فقط با والدینش ارتباط برقرار می کند.