حتما شما هم این جمله ی معروف را شنیده اید، «پیشگیری بهتر از درمان است». بسیاری از افراد تصور می کنند کاربرد این جمله تنها در مسائل پزشکی و درمانی است. اما مخاطب این جمله تنها حوزه سلامت نیست. بلکه می تواند در مسایل اجتماعی نیز قابل تسری باشد.

پیشگیری از رشد مشکلات کوچک پیش افتاده ای که در گوشه و کنار جامعه به چشم نمی آیند و مجال نمو یافته اند، رمز حفظ و بقای جامعه محسوب می شود.
همانطور که در عرصه پزشکی، تشخیص یک بیماری که به شرایط حاد خود رسیده بسیار آسان تر از تشخیص آن در هنگام بروز علائم اولیه است، در عرصه اجتماعی نیز تنها مدیران حاذق و توانا هستند که قادرند مشکلات کوچک را پیش از تبدیل شدن به معضلات غیر قابل رفع، شناسایی کنند.
این قبیل مدیران بر این نکته واقف هستند که مدیریت کارآمد، تنها در حل مشکلات پیچیده نیست و آگاهند که مشکلات کوچک می توانند به سرعت از توانایی آنها سبقت بگیرند و به معضلی غیرقابل حل تبدیل شوند.
هنوز خیلی ها فکر می کنند برای حل بسیاری از مشکلات کوچکی که امروزه گرفتار آن شده ایم، نیازمند راه حل های پیچیده ای هستند و چون پیچیده اند یا وقت فکر کردن به آن را ندارند و یا توان و تخصص حل آن در حد و اندازه آنها نیست.
مشکلاتی که امروز به آنها گرفتار شده ایم و زور ما به حل آنها نمی رسد، همان مشکلات کوچک دیروز هستند که بی تفاوت از کنار آنها رد و به آنها مجال رشد داده شده است.
مشکلات کوچک امروز را اگر در مراحل ابتدایی، که شاید با راه حلی ساده حل شوند، حل نکنیم فردا به معضلات پیچیده ای تبدیل می شوند که دیگر توان حل آن را نخواهیم داشت و یا حل آن نیازمند صرف هزینه گزاف زمانی و مالی خواهد بود.


مشغول شدن به حل این قبیل مشکلات بزرگ که با تلاش فراوان تیم های متخصص ماه ها و شاید سالها زمان می برد تا حل و فصل شود، خود باعث خواهد شد وقت رسیدگی و حل مشکلات کوچک موجود را نداشته باشیم و در چرخه تولید مشکلات غیرقابل حل گرفتار شویم.
تجمیع این مشکلات بزرگ که از هم پاشیدگی را در سطوح مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی به دنبال دارد بزرگترین مانعی است که چرخ توسعه جامعه را از حرکت باز می دارد و بتدریج آن را متوقف می کند.
برای گرفتار نشدن در چنین شرایطی نیاز است اجازه ندهیم مشکلات کوچک از مرز توانایی ما عبور کنند، از کوچکترین مشکلاتی که در اطراف خود می بینیم ساده عبور نکنیم و آگاه باشیم که ‘دوران طلایی’ درمان معضلات همزمان با تشخیص علائم اولیه آنهاست.

منبع: ایرنا