دبير انجمن علمي داروسازان كشور گفت: تمام داروهاي توليد شده در داخل كشور استراتژيك و مهم هستند و تعلل در ارايه آنها باعث مشكل مي شود.

به گزارش دکترسلام، دكتر واقفي در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران افزود: بسياري از داروهاي توليد شده در داخل كشور از جمله استامينوفن كه ساده ترين داروي توليدي است، به جاي خود اهميت استراتژيك دارد و براي مصرف كنندگان مهم است.
وي ادامه داد: البته در بسياري از داروهاي حساس و بيولوژيك كه توليد آن ها در كشور شايد كمتر و محدودتر از داروهاي ديگر باشد، نيز بتازگي شاهد برداشته شدن قدم هاي خوب و اميدوار كننده‌اي براي توليد بيشتر و با كيفيت تر اين داروها هستيم.
وي تصريح كرد: با توجه به قراردادهايي كه با چند شركت داروسازي منعقد شده، انجمن اميدوار است كه قراردادهاي بزرگتري هم براي توليد هرچه بيشتر و رفع مصرف كنندگان داخلي با كيفيت بالاتر امضا  شود.