در یک تحقیق جدید که با بررسی سرعت پیاده روی و میزان تاثیر آن بر سلامت قلب به انجام رسید مشخص شد افرادی که با سرعت بیشتری اقدام به قدم زدن و پیاده روی می کنند در مقایسه با افرادی که با سرعت کمتر این کار را انجام میدهند قلب سالم تری دارند.

سرعت پیاده روی از سلامت قلب خبر می دهد
دانشمندان می گویند با جواب دادن به یک سؤال ساده می توانند به شما کمک کنند تا یکی از مهمترین مشکلاتی را پیش بینی کنید که ممکن است برای سلامت قلب شما پیش بیاید. با چه سرعتی راه می روید؟
سرعت پیاده روی از سلامت قلب خبر می دهد
به گزارش آی سبک، محققان دانشگاه لستر انگلیس متوجه شدند افرادی که در میانه عمر خود هستند و با سرعتی آهسته راه می روند دوبرابر بیشتر از کسانی که تند راه می روند در معرض مرگ ناشی از بیماری قلبی قرار دارند. این یافته ها حتی پس از در نظر گرفتن فاکتورهای دیگر، مانند عادات افراد در ورزش کردن، رژیم غذایی و استعمال سیگار یا نوشیدن الکل هم همین نتیجه را نشان داد.

آنها اطلاعات مربوط به پیش از 420 هزار نفر از افراد میانسال ساکن در انگلستان را به مدت شش سال تحلیل کردند. هیچ کدام از شرکت کنندگان به هنگام ورود به این مطالعه بیماری قلبی نداشتند. از این افراد خواسته شد تا به سرعت معمولی قدم زدن خود به این صورت رتبه دهند: آهسته، متوسط یا سریع. همچنین در آزمایشگاه از آنها تست ورزش گرفته شد تا سطح تناسب اندامشان تعیین شود. در جریان این مطالعه شش ساله 8600 نفر فوت کردند و از این تعداد 1650 نفرشان به دلیل بیماری قلبی جان خود را از دست دادند.

کسانی که خودشان را پیاده روندگان آرام می دانستند دوبرابر بیشتر از آنهایی که سرعت بالایی در قدم زدن داشتند در طول این شش سال مطالعه از بیماری قلبی فوت کرده بودند. این خطر بیشتر در کمین کسانی بود که شاخص توده بدنی پایینی داشتند، یعنی افرادی بودند که یا سوء تغذیه داشتند و یا میزان از دست دادن بافت عضلانی در بدنشان با افزایش سن (چیزی که به آن سارکوپنیا یا کم ماهیچگی می گویند) بسیار زیاد بود.

این مطالعه همچنین نشان داد که سرعت راه رفتن افراد، عمیقاً با سطح تناسب جسمانی آنها در تست ورزش در ارتباط بود. به عبارت دیگر، پایین بودن سطح تناسب اندام می تواند در مورد آنهایی که آهسته راه می روند ریسک بالای مرگ ناشی از بیماری قلبی در این افراد را توضیح دهد. به گفته محققان دانشگاه لستر، این افراد باید از مداخلات پزشکی برای بهبود وضعیت تناسب اندام خود بهره ببرند.

البته تحقیقات بیشتری نیاز است تا ثابت شود چه میزان می توان از سرعت قدم زدن برای ارتقا پیش بینی کننده های فعلی خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی استفاده کرد. نکته جالب توجه در این مطالعه، بررسی سرعت پیاده روی با خطر مرگ ناشی از سرطان بود که نتایج، ارتباط معناداری میان این دو پیدا نکرد.

منبع/ایسباک