زندگی فردی و اجتماعی هر انسان با سختی ها و موانع شغلی و خانوادگی مختلف همراه است و در مسیر زندگی ممکن است انسان به بحران های روحی و بیماری های مختلف دچار شود اما روش مقابله و راهکار یک زندگی آرامش بخش چیست؟

در اثر مصرف غذاهاي تغيير شکل و ترکيب يافته و هواي آلوده شهر ها و نياز به فعاليت و نيرو براي کسب مايحتاج زندگي لازم است به غذاها ي مصرفي ييشتر توجه کرده و هميشه بهترين را انتخاب کرده و با افکار و رفتار مناسب با انواع مشکلات و سختي ها رو به رو شويم تا بتوانيم داراي عمر طولاني و بهتر شويم و از اين طبيعت زيبا بهره گيريم در غير اينصورت ممکن است به راههاي انحرافي در اثر فقدان سلامتي روحي وارد شويم و زندگي را از دست بدهيم.از کار و کوشش هيچگاه نبايد فاصله بگيريم و بازنشستگي و استراحت به معني از دست دادن انرژي و توانايي و موقعيتهاي ديگر مي باشد و افرادي موفق مي باشند که زماني را براي باز نشستگي انتخاب نمي نمايند و پيوسته در تلاش نيرو و ماديات لازم مي باشند که از دست دادن نيرو و توانايي موجب هدر رفتن موقعيت مشخص و اجتماعي و غيره مي گردد.

به اندازه اي که انرژي توليد مي کنيم و يا آن را مصرف مي کنيم بايد از غذاها بهره گيريم تا نيروي اضافي ويا کمبود انرژي در بدن احساس نشود که عدم هماهنگي بين مصرف و دفع مواد اضافي خود موجب بروز بسياري از امراض مي گردد و آنهايي که به کمبود انرژي دچار مي شوند با حرکات لازم مي توانند اين نقص را جبران نمايند که سکون و رکود در کارها و در مواقع لزوم خود باعث بروز عوارض مي شود هرگز از کار وفعاليت نترسيم که بسياري از امراض توسط فعاليت بدن ويا انرژي به دست آمده بر طرف خواهد شد.قدرت و توانايي مغز و توانايي درالقاي انرژي از مغز به اعضا راهي ديگر براي نيل به وصول سلامتي وکاميابي مي باشد و آنهايي که داراي مغز مشغول نمي باشند وبه زمان به چيزي فکر مي کنند داراي تزلزل در قواي روحي مي باشند که خود موجب عوارض مي باشد.

نويسنده دکتر نجم الدين حاجي سيدحسني

منبع/آفرینش