afsordeghi

خطر مرگ در امراض مبتلا به دیابت دو برابر هم سن هایی است که دیابت ندارند تحقیقات همچنین بیان کرد  که بیماران دیابتی دو برابرافراد سالم  دچار افسردگی هستند که همین امر آنها را در معرض ریسک  مرگ و میر زیادتر قرار می دهد.

در مطالعه  اخیر که در مجله ی انجمن طب سالمندان آمریکا منتشر شده است، دانشمندان دریافتند که افسردگی در بیماران دیابتی سالمند (65 سال و بالاتر ) با افزایش شانس مرگ زودرس در مقایسه با افراد هم سن آنها که به افسردگی مبتلا نیستند، ارتباط دارد.

پژوهشگران نشان دادند که بالا بودن میزان مرگ ومیر در میان افراد مبتلا به افسردگی به دلیل عدم توجه کافی افراد افسرده به استفاده از داروهای تجویز شده، رژیم غذایی، ورزش و نظارت بر قندخون خود نسبت به همتایان غیرافسرده ی آنها است.

 ارتباط بین افسردگی و مرگ ومیر در میان افراد دیابتی موضوع بسیاری از مطالعات است اما در این تحقیق برای اولین بار پژوهشگران به مقایسه ی پدیده هایی که بر افراد سالمند( 65 سال و بالاتر ) تأثیر می گذارد در مقایس با تأثیرات این پدیده ها بر افراد جوان، پرداختند. در این تحقیق از هر شرکت کننده در ابتدای تحقیق مصاحبه ای به عمل آمد سپس برای بررسی و پیگیری وضعیت آنها 6 تا 7 سال پس از اولین مصاحبه با آنها مجددا تماس گرفته شد.

دکترKimbro  مدیر این پروژه در دانشکده ی پزشکی UCLA  می گوید: ما دریافتیم که افسردگی، خطر مرگ ومیر را در میان افراد سالمند دیابتی افزایش می دهد.

او می افزاید:اگر چه افسردگی یک مشکل بالینی مهم  برای مردم در همه ی سنین است اما هنگامیکه گروههای سنی مختلف را از هم مجزا می کنید، افسردگی در افراد جوانتر منجر به افزایش خطر مرگ و میر پس از 6 تا 7 سال نمی شود. افزایش خطر مرگ زود هنگام در تعداد قابل توجهی از گزارشات قبلی درباره ی دیابت و افسردگی این دو را بهم مرتبط کرده است. اما Kimbro  می گوید: اکنون بنظر می رسد که این نتایج ممکن است تحت تأثیر تمرکز بر افراد مسن حاصل شده باشند.

محققان اطلاعات 33410 فرد مبتلا به دیابت را تجزیه و تحلیل کردند. این اطلاعات از مطالعه ی Translating research into action for diabetes  بدست آمد. این تحقیق اطلاعات بیمه های درمانی، پرونده های پزشکی و مصاحبه های تلفنی از 10 برنامه ی بهداشتی در هفت کشور را جمع آوری نموده است.

محققان UCLA  به بررسی اطلاعات بیماران 65 ساله و بالاتر (1402 نفر ) و همچنین افراد 18 تا 64 سال ( 1939 نفر ) پرداختند و خطر مرگ و میر را با اندازه گیری تعداد روزهای زندگی این افراد از زمان مصاحبه تا مرگ آنها تخمین زدند. محققان سن، جنسیت، نژاد، قومیت، درآمد و بیماریهایی نظیر بیماری قلبی و کلیوی مرتبط با دیابت را در این افراد کنترل نمودند.

همانطور که در مطالعات قبلی مشخص شده بود، نتایج این تحقیق نشان داد که خطر مرگ زودرس در میان افراد دیابتی مبتلا به افسردگی 49 درصد بیش از افراد دیابتی غیرافسرده بود. البته این ارتباط در میان افراد مسن بیشتر بود. محققان دریافتند که خطر مرگ ومیر در میان افراد 65 ساله و بالاتر، 78 درصد بیش از افراد دیابتی غیرافسرده در میان این گروه سنی است. برای افراد دیابتی جوانتر تأثیر افسردگی بر خطر مرگ زودرس از نظر آماری معنی دار نبود.

دکتر Mangione  یکی از نویسندگان این مقاله می گوید: یافته های ما بر اهمیت غربالگری افسردگی در میان افراد مسن مبتلا به دیابت و تشویق آنها به درمان افسردگی تاکید دارد.

نقطه ضعف این مطالعه این بود که محققان قادر به کنترل درمانهای غیردارویی برای افسردگی نظیر مشاوره درمانی نبودند.