شاید برای شما جالب باشد که در خصوص سیستم تعادلی بدن و ارتباط اعضای داخلی بدن با اعضای خارجی آن اطلاعاتی را کسب کنید و با نحوه اثر گذاری اعضای داخلی بر اعضای خارجی بدن آشنا شوید.

علاوه بر فعاليت اعضا که باعث توليد انرژي در بدن مي شود و با افزايش انرژي تمامي اعضا بهتر به کار خود ادامه مي دهند و هر چه انرژي بيشتر شود نيروي بيشتري به تمامي اعضا مي رسد و باعث بکار وادار شدن اعضاي کم کار و تنبل بدن ميشود.در اثر کار اعضاي خارجي انواع مواد غذايي در بدن مي سوزند و توليد آب گاز کربنيک آمونياک و غيره مي شود که در اثر توليد آب خون رقيق شده و اين ماده در بدن بهتر به حرکت خود ادامه مي دهد کليه ها بهتر کار کرده و مواد زائد خون مانند اوره اسيداوريک و قند اضافي از اين طريق بهتر از بدن خارج مي شوند و در اثر کار اعضاي خارجي روده ها هم فعال شده و مواد زائد جامد و مدفوع بهتر از روده ها خارج مي شوند.

در اثر حرکت خون بيشتري به مغز ارسال شده و فعاليت مغز افزون شده و اين عضو بهتر مي تواند اعضا را کنترل کرده و يا آنها را به کار وادار نمايد.انواع بيماري ها و نارسايي ها در ا ثر حرکت و فعاليت اعضا تدريجا بهبود مي يابند و اميد به زندگي در اثر فعاليت افزايش مي يابد و افرادي که در محلي ساکت و بي حرکت مي ماند، انواع بيماري ها در بدن آنان گسترش مي يابند. در اثر حرکت و پياده روي يا دويدن غذاها بهتر هضم مي شوند و افراد مي توانند بيشتر و بهتر از انواع غذاها بهره گيرند که انواع پروتئين ها و غذاها حاوي ترکيبات نيتروژن که تا حدودي کمپلکس مي باشند با فعاليت بيشتر بهتر هضم مي شوند.حرکت و فعاليت اعضا خارجي مانند دست وپا در فعاليت قلب و عروق نيز داراي اثرات قابل توجه مي باشد و حرکت پاها و راه رفتن ضربان قلب منظم مي شود و هم در فعاليت اضافي و هم در مورد ضربان قلب حرکات پا و دست داراي اثرات مفيد مي باشد و آنهايي که کمتر استراحت مي کنند و بيشتر از اعضا طرفي بهره مي گيرند داراي اعضاي داخلي سالم تر مي باشند.

نويسنده دکتر نجم الدين حاجي سيدحسني

 

منبع/تی نیوز