دفع کردن و به بیرون راندن مواد زائد از جمله اساسی ترین وظایف بدن است که به این وسیله به پاکسازی محیط درون بدن می پردازد و از بروز بیماری های مختلف جلوگیری می کند. روش های مختلفی برای دفع مواد زائد از بدن وجود دارد که از جمله می توان به ادرار، مدفوع، عطسه و … اشاره کرد. اما یکی از بهترین روش ها تاول و میخچه است. با دکتر سلام همراه باشید.

هر چه بيشتر بايد مواد زائد را از بدن خارج کرده تا بتوانيم از انواع مواد غذايي بهتر بهره برداري نماييم و آنهايي که داراي فعاليت کمتر مي باشند داراي پوست تميز تر بوده و در عوض مواد اضافي و زائد در داخل بدن و قسمتهاي مختلف ته نشين شده و مجاري را تخريب مي نمايند که پس از مدتي ايجاد عوارض در نقاط مختلف مي نمايد و افرادي که داراي رگهاي تنگ تر مي باشند ممکن است علت آن خارج نشدن مواد زائد از بدن باشد وبايد به آن توجه شود و انواع ضرباتي که به پوست بدن در نقاط مختلف وارد مي آيد باعث سختي و سفتي پوست مي شود. گرچه اين حالت نتيجه دفاع بدن مي باشد ولي در دفاع نيز بدن انسان ترکيبات سخت را به کار مي گيرد تا در مقابل فشارهاي بيروني مقاومت نمايد.

هر چه بيشتر فعاليت و حرکت داشته باشيم مواد اضافي بيشتر از بدن خارج مي کنيم که به اين موضوع بايد بيشتر توجه کنيم و يا موقعي که هنگام فعاليت عرق چربي اوره و اسيد اوريک از بدن دفع مي شود و بد بويي بدن ادامه دارد بايد به فعاليت ادامه دهيم و نسوج بدن را از مواد زائد پاک سازيم و هنگامي که پس از ورزش و حرکت داراي شادي و فرح مي باشيم نشاني از سلامتي خون و نسوج و پاکي آنها مي باشد.

فعاليت بيشتر موجب دفع مواد زائد از نقاط مختلف بدن مي شود ودر صورت وجود مانع در پوست و خارج بدن ويا در داخل موجب تشکيل انواع تومورها و ورم هاي سخت مي شود که اين موانع محلي براي رشد انواع ويروس و ميکروبها و انگل ها مي شود واز بيماري هاي مختلف ناشي مي شود و بايد به آن دقت شود.

منبع/تی نیوز