gushi-navare galbi

گوشی نشانه پزشکی است و پزشکان برای ارزیابی  خیلی از بیماری ها آن را بکار می برند. از این ابزار در تشخیص خیلی  از مشکلات و امراض های قلبی بکار برده می شود. با این حال تشخیص برخی  امراض  قلبی نیاز به استفاده از دستگاه های نوار قلبی دارند که قادرند  فعالیت الکتریکی منتج   شده  از فعالیت قلب را یادداشت کنند.

اخیرا شرکتی به نام Rijuven سعی کرده است تا هر دو این دستگاه ها را در هم ادغام کند تا پزشک بتواند در همان لحظه که به صدای قلب بیمار گوش میدهد نوار قلبی او را هم مشاهده کند.

این یک دستکاه کوچک است که میتوان آن را به هر گوشی پزشکی متصل کرد. وقتی پزشک گوشی را بر روی قفسه سینه بیمار قرار میدهد تا صدای قلب او را گوش دهد این دستگاه هم با پوست بیمار تماس حاصل میکند، تغییرات الکتریکی قلب را ثبت کرده و سپس میتوان اطلاعات را از طریق بلوتوث به یک کامپیوتر یا تبلت یا تلفن همراه منتقل کند.

پزشک میتواند اطلاعات مربوط به شکل موج صوتی صدای قلب بیمار را هم بر روی مانیتور ببیند. دیدن این امواج صوتی میتواند به تشخیص بسیاری از بیماری های دریچه ای قلب کمک کند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir