rejime-jen

یک رژیم غذایی تجربی مبتنی بر ژن، به لا غری  دسته جمعی  از داوطلبین تا یک  سوم کل وزنشان  یاری کرد.

 طراحی رژیمی  که با مشخصات  ژنتیکی  فرد هم خوانی داشته باشد می تواند  سبب تغییر  واقعی  رژیم غذایی فرد شده و به بهبود  سلامت او کمک کند.

رژیم های شخصی در این پژوهش  برای 87 فرد مبتلا به چاقی بر اساس آنالیز 19 ژن شناخته شده و تأثیرگذار بر متابولیسم  ومزه بطور اختصاص تدوین  گردید.

این رژیم  های غذایی اختصاصی بر اساس وضعیت  ژنتیکی افراد بهینه سازی شده اند  برای مثال اگر خصوصیات ژنتیکی فردی نشان دهنده ی توانایی کمتر وی در فرآوری چربیها بود در رژیم  غذاییش مقادیر کمتری  چربی در نظر گرفته می شد در حالیکه  کالری  کل ثابت  باقی می ماند.

پس از دو سال داوطلبان شرکت کننده  دراین پژوهش 33درصد بیشتر  از گروه کنترل  که متشکل از 14 فرد تحت رژیم غذایی معمولی بودند از وزنشان  کاسته شد.

سرپرست این تحقیقات  دکتر Nicola pirastaاز دانشگاه Triesteدرایتالیا  می گوید: اگرچه تفاوت مشهودی درسن، جنسیت ونمایه ی  توده ی بدنی  بین این دو گروه  درابتدای تحقیق  مشاهده  نگردید اما نتایج پس از طی مدت 2 سال نشان داد که افراد  تحت  رژیم مبتنی  بر ژن،  33 درصد بیشتر از افرادی که  تحت این رِژیم  نبودند  از وزنشان  کاسته شد همچنین در افراد  تحت رژیم مبتنی بر ژن  میزان  درصد توده ی بدنی فاقد  چربی افزایش بیشتری یافته بود.

 با کشف  اطلاعات  ژنتیکی  ترجیحات غذایی و مزه نه تنها  می توانیم  مداخلات  تغذیه ای  را موثرتر کنیم  بلکه  مطابقت  رژیم ها را با خصوصیات  ژنتیکی  آنها افزایش دهیم. مطالعه ی  ما به درک  تعامل  بین محیط زیست، شیوه ی زندگی و ژنوم انسان درتعیین  سلامت بدن اشاره  دارد.

منبع-http://diabetestma.org