دروغگویی به پزشک

دروغگویی به پزشک,چرا به پزشک خود دروغ می گویید,خریدن دارو بدون نسخه,مضرات دروغگویی به پزشک,